Gå videre til innhold
Enova overtar presidentskapet i EnR

Nyhet -

Enova overtar presidentskapet i EnR

I går overtok Enova presidentskapet i European Energy Network (EnR), et europeisk nettverk av organisasjoner med betydelige nasjonale ansvar innen energieffektivisering og fornybar energiproduksjon.

EnRs hovedformål er å skape en arena for utveksling av kunnskap og erfaring, og å være en naturlig samtalepartner for EU-kommisjonen når det gjelder implementering av nye direktiver og utvikling av politikk på energifeltet. Overtakelsen av presidentskapet innebærer at Enova i år skal drive nettverket, med faglig og organisatorisk ansvar for de to EnR-møtene som skal gjennomføres i 2015 og 2016.

Nettverkets nye president blir Geir Nysetvold, direktør for strategi og kommunikasjon i Enova. I sin tale under gårsdagens generalforsamling i Bratislava tok han til orde for økt samarbeid både internt og eksternt:

– Vi ønsker å styrke dialogen og samarbeidet mellom EnR-medlemmene gjennom interaktiv møtedeltakelse. Videre vil vi forsterke relasjonen med generaldirektoratene i EU-kommisjonen, og med andre EU-organisasjoner som arbeider med energi- og klimaspørsmål.

For å forbedre nettverkets synlighet overfor EU-kommisjonen, og samtidig styrke samarbeidet med ECEEE, foreslo Nysetvold å organisere en felles workshop med EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horizon 2020 som tema.

– I løpet av årene som EnR har eksistert, har energilandskapet endret seg. Klimaspørsmål har fått større oppmerksomhet, og har sammen med forsyningssikkerhet blitt en integrert del av dagens energipolitikk i Europa, sa Nysetvold i talen.

Emner

Tags


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet.

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Kommunikasjonssjef + 47 950 66 565
Espen Sletvold

Espen Sletvold

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 971 28 188
Arne Morten Lundhaug Johnsen

Arne Morten Lundhaug Johnsen

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver 91685896
Daniel Milford Flathagen

Daniel Milford Flathagen

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 911 73 700
Tonje Foss

Tonje Foss

Pressekontakt Strategidirektør +47 996 10 116

Relatert materiale

Relaterte nyheter