Gå videre til innhold
Enova overtar presidentskapet i EnR

Nyhet -

Enova overtar presidentskapet i EnR

I går overtok Enova presidentskapet i European Energy Network (EnR), et europeisk nettverk av organisasjoner med betydelige nasjonale ansvar innen energieffektivisering og fornybar energiproduksjon.

EnRs hovedformål er å skape en arena for utveksling av kunnskap og erfaring, og å være en naturlig samtalepartner for EU-kommisjonen når det gjelder implementering av nye direktiver og utvikling av politikk på energifeltet. Overtakelsen av presidentskapet innebærer at Enova i år skal drive nettverket, med faglig og organisatorisk ansvar for de to EnR-møtene som skal gjennomføres i 2015 og 2016.

Nettverkets nye president blir Geir Nysetvold, direktør for strategi og kommunikasjon i Enova. I sin tale under gårsdagens generalforsamling i Bratislava tok han til orde for økt samarbeid både internt og eksternt:

– Vi ønsker å styrke dialogen og samarbeidet mellom EnR-medlemmene gjennom interaktiv møtedeltakelse. Videre vil vi forsterke relasjonen med generaldirektoratene i EU-kommisjonen, og med andre EU-organisasjoner som arbeider med energi- og klimaspørsmål.

For å forbedre nettverkets synlighet overfor EU-kommisjonen, og samtidig styrke samarbeidet med ECEEE, foreslo Nysetvold å organisere en felles workshop med EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horizon 2020 som tema.

– I løpet av årene som EnR har eksistert, har energilandskapet endret seg. Klimaspørsmål har fått større oppmerksomhet, og har sammen med forsyningssikkerhet blitt en integrert del av dagens energipolitikk i Europa, sa Nysetvold i talen.

Emner

Tags

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef + 47 950 66 565

Relatert materiale

Relaterte nyheter

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.