Gå videre til innhold
Enova møter kraftbransjen

Nyhet -

Enova møter kraftbransjen

I mars møter Enova kraftbransjen i fem norske byer for å diskutere fremtidens strømmålere. Enova ønsker å få bransjen og teknologileverandører med på laget for å utnytte de kommende digitale målerne bedre, gjennom å ta i bruk løsninger som motiverer til strømsparing. Statsforetaket lokker med midler til de beste prosjektene.

Frem mot 2019 skal alle norske husholdninger bytte ut sine gamle strømmålere med digitale målere. Enova ønsker å bidra til at målerne får følge av smarte løsninger som kan motivere til å spare strøm.

Smarte strømmålere åpner helt nye muligheter for at forbrukerne kan følge med på og styre strømforbruket i hjemmet, for eksempel fra mobil eller nettbrett. Derfor utlyser Enova i mai konkurransen «Smarte målere – smartere forbrukere» rettet mot markedsaktører i kraftbransjen. Gjennom konkurransen ønsker Enova å oppnå at ulike formidlingsløsninger fra smarte målere testes ut i tusener av norske husholdninger, for å se hvilke løsninger som påvirker strømforbruket mest.

Kraftbransjen må med

Sverige ligger noen år foran Norge i innføringen av digitale strømmålere, og erfaringen derfra er at motiverende sanntidsinformasjon har mye å si. Energiselskapet E.on rapporterer om at forbrukere som bruker deres IKT-løsning har redusert strømforbruket med hele 12 prosent.

– Digitale målere vil ikke i seg selv føre til smartere forbruk. Vi er avhengig av at folk får sanntidsinformasjon om strømforbruket presentert på en forståelig og inspirerende måte. For å finne de beste løsningene, er det viktig at markedsaktørene kommer på banen i denne konkurransen. Derfor inviterer vi nå til dialogmøter med bransjen rundt omkring i landet. Der vil vi diskutere med aktørene og sikre gode kriterier som gjør konkurransen attraktiv for dem å delta i, sier programdirektør Øyvind Leistad i Enova.

Dialogmøter med kraftbransjen

Enova arrangerer dialogmøter følgende steder:

  • 3. mars: Stavanger
  • 4. mars: Oslo
  • 6. mars: Trondheim
  • 10. mars: Tromsø
  • 13. mars: Bergen

Møtene er også åpne for presse.

Konkurransen åpner for flere typer formidlingsløsninger, slik som egne skjermløsninger i hjemmet eller applikasjoner for smarttelefon. Målet er å komme frem til løsninger som utløser folks lyst til å spare strøm – enten motivene er klima, økonomi eller rett og slett å være flinkere enn naboen. Konkurransen, som har en foreløpig ramme på 30 millioner kroner, retter seg mot kraftbransjen, og gir ikke direkte støtte til enkelthusholdninger.

For mer informasjon, se http://www.enova.no/ams

Related links

Emner

Tags

Pressekontakt

Øyvind Leistad

Øyvind Leistad

Markedsdirektør 995 18 008

Relaterte nyheter

Relaterte events

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.