Gå videre til innhold

Nyhet -

Enova endrer støttetilbudet til nybygg

Så mye som 10 prosent av alt yrkesbyggareal bygges nå som passivhus. Dette er en så stor andel at Enova mener utbyggerne vil satse på passivhus også uten statsstøtte. Derfor endrer Enova tilbudet til de som bygger nytt.

-Støtteprogrammet til passivhus og lavenergibygg har vært en suksess. Da Enova innførte programmet i 2010 ble det nesten ikke bygd passivhus. Siden den gang har vi støttet mer enn 400 passivhus- og lavenergibyggprosjekter, og fått dokumentert at det er mulig å bygge både kontorbygg, skoler, sykehus, boliger og andre typer bygg på passivhusnivå, sier markedssjef for yrkesbygg i Enova, Christian Hemmingsen.

Siste frist

Enova har støttet 500 000 kvadratmeter med passivhus i 2013. Dette er ca.10 prosent av alt nytt yrkesbyggareal. Enova mener at dette er et så stort volum at byggingen av passivhus vil fortsette uten støtte.  Samtidig har Regjeringen varslet at passivhusnivå blir et krav i de tekniske byggeforskriftene fra 2015. Derfor faser Enova ut investeringsstøtten.

-Enovas rolle er å utløse energi- og klimaprosjekt som ellers ikke hadde blitt realisert. Når vi nå vurderer situasjonen slik at passivhusbyggingen vil fortsette uten bidrag fra oss, er det riktig å bruke midlene våre på en annen måte. Vi må bidra til en videre utvikling i nybyggsegmentet og lanserer et nytt program fra årsskiftet, sier Hemmingsen.

Siste frist for å søke om støtte til nye passivhus og lavenergibygg er 15.november i år. Det vil fremdeles være mulig å søke støtte til omfattende rehabilitering til passivhus- og lavenerginivå.

Nytt tilbud til nybygg

- Det nye nybygg-tilbudet vil rette seg mot de som har ambisjoner som går vesentlig utover de til enhver tid gjeldende forskriftene. Vi vil gi støtte til de som er villig til å prøve ut innovative løsninger i bygningskropp, teknikk og energiforsyning, sier markedssjefen. Han understreker at dette skal være et tilbud for de som er ambisiøse og er villige til å gå foran.

-Byggebransjen er en bransje som er avhengig av at noen viser vei. å få demonstrert nye løsninger som flere kan ta i bruk er helt avgjørende, mener han.

Økt satsning

Enova vil nå bruke mer av midlene på å energieffektivisere den eksisterende bygningsmassen.

- Potensialet er enormt både i borettslag og yrkesbygg. Nå ser vi starten på en utvikling også blant de som eier eldre bygg. Skal de som sitter på eldre bygg nå opp i konkurransen i leiemarkedet med alle de nye byggene, er det smart å energioppgradere. Enova bevilget 680 millioner til dette markedet i fjor. Vi vil satse enda tyngre i årene framover for å forsterke utviklingen, avslutter Hemmingsen.


Emner

Kategorier

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef +47 950 66 565

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.