Gå videre til innhold
Enova deltar på Byggedagene

Nyhet -

Enova deltar på Byggedagene

Hele dag 2 på Byggedagene i Oslo er viet til bærekraftige bygg.

Programmet for dag 2 er et resultat av et samarbeid mellom Bygg21, Forskningsrådet, Difi, Enova og Innovasjon Norge. Sammen vil vi sette fokus på bransjens viktigste utfordringer.

  • Hvordan reduserer vi kostnadene og hever produktiviteten?
  • Hvordan kutte antall byggefeil?
  • Hva slags bygg vil kundene ha?
  • Hvordan halvere energibruken i bygningsmassen?

- Vi står foran store utfordringer innenfor energibruk og klimautslipp. Byggdagene er en utmerket arena for å diskutere hvordan byggenæringen skal bidra til denne omstillingen, sier administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad som deltar både som innleder og debattant.

- En dag til å bli inspirert og kunnskapsrik, en dag med det siste fra produktivitet, energi og innovasjon, sier programdirektør Sverre Tiltnes i Bygg21.

Byggedagene arrangeres i Oslo 18. og 19.mars.  Det er Byggeindustrien, Byggenæringens Landsforbund og Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg som står bak Byggedagene

Se programmet her

Meld deg på her

Related links

Emner

Tags


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet.

Pressekontakt

Espen Sletvold

Espen Sletvold

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 971 28 188

Relatert materiale

Relaterte nyheter

Relaterte events