Gå videre til innhold
6 kjappe om grønne bygg: Norsk Eiendom

Nyhet -

6 kjappe om grønne bygg: Norsk Eiendom

Det foregår en grønn revolusjon innen eiendomsbransjen. Eller gjør det egentlig det? De neste ukene vil Enova presentere ulike eiendomsaktørers syn på utviklingen innen næringen. Først ut er Norsk Eiendom.

Les mer om Enovas støtteprogrammer til bygg her.

Administrerende direktør Thor Olaf Askjer, Norsk Eiendom

Norsk Eiendom er en bransjeforening for landets ledende eiendomsselskaper og har som formål å fremme bransjens interesser, herunder å bidra til robuste og forutsigbare rammebetingelser for samfunnsmessig og økonomisk bærekraftig steds- og byutvikling.

1.  Er norske byggeiere og utleiere opptatt av «grønne» bygg?

Litt enkelt må det to-deles mellom noen relativt få spydspisser og det store antallet av byggeiere. De fleste spydspissene er medlemmer av Norsk Eiendom. Miljøaspektet er innarbeidet i deres forretningskonsepter, de jobber med det hver dag og kommer til å fortsette med å ligge i forkant av utviklingen. Det store flertallet av byggeiere har ikke engang en drøm om å rehabilitere med miljøambisjoner. Det blir en stor utfordring å få det store flertallet eiere av eksisterende bygg til å våkne.

2.  Etterspør leietakerne "grønne" bygg?

Vi har nylig gjort en undersøkelse blant våre medlemmer som viser at etterspørselen er lav, men økende. Våre medlemmer bruker grønne bygg som konkurransefortrinn og merkevarebygging. Samtidig ser våre medlemmer at betalingsviljen nok ligger noen hakk etter etterspørselen.

3.  Har dere merket noen endring i etterspørselen de siste årene?

Ja, det har vi. Etterspørselen er fortsatt svak, men klart stigende. Det merker vi. Jeg sammenlikner med bilindustrien. Der er det bilbransjen som går foran og driver frem miljøvennlige løsninger, basert på en antatt etterspørsel i fremtiden. Smått om senn kommer markedet etter. Dermed ligger et ansvar på bransjen å tilby nye løsninger.

Se hva du kan få i støtte med vår energikalkulator her.

4.  Blir leietakerne mer skeptiske til bygg som bruker mye energi i framtiden?

Ja, det er vi helt sikre på. Da jeg begynte å kjøre bil var det ikke CO2–utslipp noe tema, og vi var fornøyde så lenge bilen brukte mindre enn halvannen liter på mila. Nå er det en grønn revolusjon på gang, og den vil føre til at brukere og kunder av bygg vil etterspørre miljøbygg. Frem til da er det viktig å ha Enova som fødselshjelper frem til markedet fungerer optimalt.

5.  Hvorfor bør byggeiere investere i energismarte bygg?

Det viktigste er samfunnsansvaret. Dernest mener jeg at det må være lønnsomt.Skal vi nå nullslippsamfunnet, står vi overfor nye tekniske utfordringer som vi i dag ikke kjenner løsningen på. Også dette må gjøres på en lønnsom basis. Et godt samspill mellom en innovativ eiendomsbransje og et markedstilpasset Enova vil gjøre dette mulig.

6.  Hvilke byggeiere i Norge har den beste miljøsatsingen?

Det er vanskelig å peke ut enkeltaktører. Man gjør tiltak ut fra sine forutsetninger, og det er oftest de største som har forutsetninger for å drive i forkant. DNB, KLP og Aspelin Ramm er slike eksempler. De både inspirer og utfordrer de som er ligger hakket bak. Eiendomsselskaper som forblir bakpå, kommer til å sitte med tomme bygg om noen år.

Se hvorfor DNB investerer energismart her.

Related links

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef 950 66 565

Relatert innhold

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.