Gå videre til innhold
Energieffektivt Munchmuseum

Nyhet -

Energieffektivt Munchmuseum

Det er ikke bare Edvard Munchs «skrik» besøkende i det nye Munchmuseet kan beskue når det står ferdig ved utgangen av 2019. Museet i Bjørvika får også siste skrik innen energi-, og klimateknologi. Det ble klart etter at Enova nylig valgte å investere drøye 13 millioner i miljøteknologien i prosjektet

- Å oppbevare kunst stiller strenge krav til lysmengde, fuktighet og temperatur. Det gjør at det er spesielt utfordrende å redusere energibehovet i slike bygg. Men disse planene viser at det er mulig, sier markedsdirektør i Enova, Audhild Kvam.

-De strenge kravene til miljø og innemiljø vi er pålagt i dette prosjektet har gjort det helt nødvendig med en helhetlig tilnærming. Det er ikke ett tiltak Enova har valgt å støtte, men summen av gode miljøløsninger, sier direktør for Kulturbyggene i Bjørvika, Gunnar A. Leganger

Summen av tiltak

Prosjektet har utviklet flere gode tiltak som sammen skal bidra til å redusere energibruken i det nye Munchmuseet. Byggets tre klimasoner reflekter ulike behov og funksjoner, og er en viktig del av byggets energi- og miljøkonsept. Utstillingene og kunstmagasinene er plassert i en godt isolert betongkonstruksjon uten vinduer. Det sikrer kunsten mot UV-stråler og gir svært stabile klimatiske forhold. Ventilasjonsanleggene i denne sonen bruker omluft, som gir 100 % varmegjenvinning.

Solskjerming

Vestfasaden er den som er mest utsatt for varme og lys, og der publikum beveger seg rundt i bygget. Denne beskyttes av perforerte aluminiumsplater med forskjellig perforeringsgrad. I øverste del av bygget hvor en ønsker mest mulig utsyn legges det opp til å ta i bruk mikrolameller som er tilpasset solas bevegelser. Det reduserer innslippet av solvarme uten å redusere utsynet.

Solavskjermingen er designet slik at lysintensiteten gradvis avtar inn mot inngangene til utstillingsrommene. Dermed blir overgangen fra de dagslysfylte rommene og inn til de kunstig belyste utstillingsrommene behagelig, samtidig som kunstverkene forblir beskyttet mot dagslys.

Sluser

Sluseløsningen i det nye Munchmuseet oppfyller samtlige museumskrav til klimakontroll, dagslyshåndtering, sikkerhet og brann. Løsningen er en integrert del av utstillingssalene og de besøkende vil oppleve en enkel og lesbar adkomst, dimensjonert for å sikre god flyt inn og ut av utstillingssalene.

På vei opp eller ned fraktes publikum av el- produserende heiser og energieffektive rulletrapper.

Naturlig ventilasjon

-Tradisjonelt brukes det mye energi til kjøling av bygg i dette formatet. Enten ved ekstraordinær pågang av besøkende, eller rett og slett en varm sommerdag. Prosjektansvarlig for Munchmuseet, Solveig Dahl Grue, forklarer at det i vestfasadens klimasone, der folk beveger seg opp og ned til utstillingene, skal tas i bruk naturlig ventilasjon.

- I taket monteres luker som kan åpnes og lukkes i mer tradisjonell forstand. På den måten utnytter vi oppdriftskreftene slik at behovet for mekanisk kjøling reduseres. Så i stedet for å sette inn kjøletiltak i den delen en varm sommerdag, så åpner vi bare luka, for å si det litt enkelt, sier Dahl Grue.

Løsninger for fremtiden

Mange av de løsningene som nå utvikles for Munchmuseet har en overføringsverdi for museer og bygg ellers i landet. De kan tas i bruk av nye museer, men vel så viktig er at de kan implementeres i eksisterende bygg. Ett av Enovas viktigste satsingsområder er energioppgradering av gamle bygninger, hvor det sløses mye med energi.

- I så måte vil det nye Munchmuseet være et bidrag for å redusere energibruken og driftsutgiftene i norske museer på sikt. Om noen av de tiltakene som benyttes her fungerer godt, blir de også mer interessante å ta i bruk for andre. Det er derfor vi har valgt å investere i disse energismarte løsningene, avslutter markedsdirektør for Enova, Audhild Kvam.

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef 950 66 565

Relatert innhold

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.