Gå videre til innhold
Energieffektiviserer i Halden

Nyhet -

Energieffektiviserer i Halden

Det nye og mye mer energieffektive tremasseanlegget ble nylig åpnet av næringsminister Monica Mæland. Effektiviseringen er et ledd i å opprettholde driften ved Norske Skog Saugbrugs.

- Investering i nytt masseanlegg gir økt konkurransekraft gjennom en kraftig energieffektivisering. Vi gjør dette som et ledd i å opprettholde den videre driften ved Saugbrugs. Vi vil takke spesielt Enova som har gitt en vesentlig finansiell støtte til dette prosjektet, sier konsernsjef Sven Ombudstvedt i Norske Skog.

Se tv-reportasje fra åpningen på Halden Arbeiderblads nettsider.

220 millioner

Norske Skog har investert NOK 220 mill i en utvidelse og ombygging av det termomekaniske tremasseanlegget ved Norske Skog Saugbrugs i Halden. Det gamle tresliperiet er erstattet av et moderne anlegg, som vil levere tremasse til papirmaskinene til en langt lavere kostnad enn i dag.

Kostnadsbesparelsene består i hovedsak av lavere energi- og celluloseforbruk samt lavere vedlikeholdskostnader. Mer bruk av tremasse i papiret vil også gi bedre kvalitet. Enova har støttet prosjektet med NOK 50 millioner på grunn av den betydelige energisparingen prosjektet gir. 

Sjekk våre støtteprogram til industrien.

Et forbilledlig prosjekt

-Dette er et forbilledlig prosjekt. Med å ta i bruk denne teknologien blir Norske Skog Saugbrugs verdensledende på energieffektiv produksjon av papirmasse. Vi støtter energieffektivisering i industrien fordi slike prosjekt er vesentlig for å styrke den norske forsyningssikkerheten, sier administrerende direktør i Enova.

Enova støtter energi- og klimaløsninger som bidrar til redusert energibruk og kutt i klimautslipp.

-Med slike prosjekter er Norske Skog blitt en spydspiss i arbeidet for en grønnere industri i Norge, og vi ser fram til nye prosjekter, sier Nakstad

Norske Skog Saugbrugs sysselsetter 520 personer. Fabrikken har en årlig produksjonskapasitet på 530 000 tonn magasinpapir.


Emner

Tags


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet.

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Kommunikasjonssjef + 47 950 66 565
Espen Sletvold

Espen Sletvold

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 971 28 188
Arne Morten Lundhaug Johnsen

Arne Morten Lundhaug Johnsen

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver 91685896
Daniel Milford Flathagen

Daniel Milford Flathagen

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 911 73 700
Tonje Foss

Tonje Foss

Pressekontakt Strategidirektør +47 996 10 116