Gå videre til innhold
Endringer i støtteprogrammet for eksisterende bygg

Nyhet -

Endringer i støtteprogrammet for eksisterende bygg

Enova gjør nå endringer i sitt støtteprogram for eksisterende bygg som vil gi større forutsigbarhet for søkere.

Predefinerte energitiltak skal gjøre det enklere for søkere å velge de mest effektive tiltakene. Allerede i søknadsprosessen vil søker få et estimat på hvor stor støtten kan bli. Enova tar også bort nedre kWh-grense for å søke støtte, slik at tilbudet blir tilgjengelig for flere prosjekt. 

-  Med dette har Enova åpnet for at enda flere tiltak innen bygg kvalifiserer til støtte. Dette er en naturlig utvikling i Enovas langsiktige arbeid med å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon. Jeg oppfordrer alle byggeiere til å gjennomføre tiltak som reduserer energibruken eller innebærer en omlegging til fornybare energikilder, sier statssekretær i Olje- og energidepartementet, Ane Hansdatter Kismul.

Støtteprogrammet for eksisterende bygg retter seg mot yrkesbygg, borettslag og boligsameier. Det innebærer økonomisk støtte til tiltak som reduserer energibruken eller omlegging til fornybare energikilder. 
Som tidligere, vil utbetaling av støtte være basert på faktiske merkostnader. Endringene innebærer blant annet at energibesparelsen nå skal ta hensyn til både bygningskategori og energiytelse i byggene før tiltak.

Umiddelbar indikasjon


- Søkerne vil få en tydelig og tidlig indikasjon på støttenivået. Vi mener dette gir kunden større forutsigbarhet, og oss mulighet til å saksbehandle sakene raskere sier markedssjef Christian Hemmingsen i Enova.

- Endringene vi nå har lagt opp til skal gjøre det mer attraktivt å ta ut sparepotensialet identifisert i eksisterende bygningsmasse. Dette potensialet er godt dokumentert gjennom Enovas potensial- og barrierestudie fra 2012, sier Hemmingsen.

Energitiltak i bygningsmassen har i avtaleperioden 2001-2012 bidratt med 3,9 TWh av Enovas resultater. Nå håper Enova på ytterligere reduksjoner i norske yrkesbygg med endringene i støtteprogrammet for eksisterende bygg.

Les mer om programmet her!

 For mer informasjon, kontakt:

Christian Hemmingsen, markedssjef yrkesbygg Enova, mobil 90 82 69 89

Evy Aspheim, senior kommunikasjonsrådgiver Enova, mobil 40 60 95 02

Emner

Tags


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har cirka 80 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet.

Pressekontakt

Espen Sletvold

Espen Sletvold

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 971 28 188
Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Kommunikasjonssjef + 47 950 66 565
Arne Morten Lundhaug Johnsen

Arne Morten Lundhaug Johnsen

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver 91685896
Daniel Milford Flathagen

Daniel Milford Flathagen

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 911 73 700
Tonje Foss

Tonje Foss

Pressekontakt Strategidirektør +47 996 10 116