Gå videre til innhold
Dette sliter oss ut på jobb

Nyhet -

Dette sliter oss ut på jobb

Nye tall viser at det fysiske arbeidsmiljøet er blant de største energidreperne på arbeidsplassen.


Ventilasjon og temperaturforhold på arbeidsplassen har avgjørende betydning for de  som føler seg uopplagte på jobb. Det viser en ny undersøkelse TNS Gallup har gjort for Enova.

- Det har vært mye fokus på hva gamle og utslitte skolebygg gjør med barns læringsforhold. Også i arbeidslivet er det mye å vinne på å modernisere folks fysiske arbeidsmiljø, sier markedsdirektør Audhild Kvam i Enova.

Energislukende  kontorbygg


I undersøkelsen oppgir 57 prosent at utmattende arbeidsoppgaver har stor betydning for at de føler seg uopplagte på jobb. 58 prosent viser til kolleger og sosialt arbeidsmiljø. Like mange peker på forhold tilknyttet ventilasjonen på kontoret..

- Mange kontorbygg i Norge er av eldre dato. Med dårlige vinduer og umoderne ventilasjonsanlegg er det lett at man får ujevne temperaturer, slik at det for eksempel blir veldig varmt om sommeren og kaldt når høst og vinter kommer. I slike tilfeller bør arbeidsgiver se på hvilke muligheter som finnes for å energioppgradere kontorbygget, sier Kvam i Enova.

56 prosent oppgir at temperaturforhold på kontoret er en viktig grunn til at de føler seg uopplagt på jobb, mens 49 prosent peker på forhold som ikke kan knyttes til jobbsituasjonen.

Reduserer konsentrasjon


Dårlig vedlikehold av eldre bygg kan også gi utfordringer som er vanskelige for de ansatte å oppdage, slik som fuktskader og forurenset luft. Og om du mener du yter dårligere på jobben som følge av ekstra kalde og varme dager på jobb, kan du ha rett.

- Dårlig luftkvalitet kan redusere ytelsen i arbeidstiden. Det er også påvist at for høy og for lav temperatur reduserer konsentrasjon og arbeidstakt, sier Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet.

Ifølge Bakke viser tall fra internasjonal forskning på feltet at tap i produktivitet på 6-9 prosent ikke er uvanlig.

Billigere å drifte


I undersøkelsen oppgir også halvparten at støy er avgjørende for at de føler seg uopplagte på jobb. Nesten like mange mener at belysning har noe å si.  Enova mener at energismarte kontorbygg både kommer arbeidstakere og arbeidsgivere til gode.

– Energismarte bygg gjør at de ansatte får det bedre på jobb gjennom oppgraderinger som påvirker lys, luft og temperaturforhold. I tillegg er slike bygg  godt isolerte og kan dermed gi bedre vern mot støy fra utsiden, sier Audhild Kvam i Enova. 

Enova gir støtte til små og store tiltak som gjør bygget energismart. Les mer på enova.no/energismartebygg

Emner

Tags


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet.

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Kommunikasjonssjef + 47 950 66 565
Espen Sletvold

Espen Sletvold

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 971 28 188
Arne Morten Lundhaug Johnsen

Arne Morten Lundhaug Johnsen

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver 91685896
Daniel Milford Flathagen

Daniel Milford Flathagen

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 911 73 700
Tonje Foss

Tonje Foss

Pressekontakt Strategidirektør +47 996 10 116

Relaterte nyheter