Gå videre til innhold
MachoCat 25  (Ill.: Møre Maritime / Frøy Vest Rederi)
MachoCat 25 (Ill.: Møre Maritime / Frøy Vest Rederi)

Nyhet -

Dette oppdrettsfartøyet vil spare 25 % energi

Mindre tøff-tøff, men vel så tøff: Frøy Vest Rederis nye servicefartøy MachoCat 25 får dieselelektrisk framdrift som gir 25 prosent lavere energibruk. Enova bidrar med 1,8 millioner kroner til prosjektet.

– Det har tradisjonelt vært lagt lite vekt på energieffektivitet i fartøy som opererer for oppdrettsnæringen. Samtidig står denne næringen for store utslipp i kystnære områder. Derfor er det spesielt gledelig at Frøy nå går foran og viser bransjen hvordan utslipp kan reduseres gjennom en mer energieffektiv transport til og fra anleggene, sier Petter Hersleth, Enovas markedssjef for transport.

– Dette er framtida

Opprinnelig skulle fartøyet få et ordinært dieselmekanisk framdriftssystem. Nå hever rederiet ambisjonene, og går for en dieselelektrisk løsning som reduserer både energiforbruk og klimagassutslipp.

­­– Vi valgte å ta det ekstra steget fordi vi tror dieselelektrisk er framtida for denne type fartøy. Driftsmønsteret gjør at dieselelektrisk framdrift bør være spesielt gunstig, så det skal bli spennende å se hvordan det fungerer i praksis, sier prosjektleder Svein Peder Vågnes i Frøy Vest Rederi.

Åpner for landstrøm

Sammenlignet med konvensjonell dieselmekanisk framdrift, vil fartøyet bruke 25 prosent mindre energi. Årlig vil dette utgjøre om lag 0,9 GWh.

– Med dieselelektriske systemer blir det dessuten mulig å gå over til hybrid drift senere. Da kan fartøyet for eksempel gå på strøm fra merden når den ligger ved anlegget, slik at en slipper støyen og eksosen, sier Vågnes.

Rederiet får økonomisk drahjelp fra Enova, som investerer 1,8 millioner kroner i nybygget.

– På vei mot lavutslippssamfunnet må transportutslippene ned, også innenfor oppdrettsnæringen. Dette prosjektet viser vei og kan bidra til at næringen på sikt får en ny standard med lavere utslipp, sier Hersleth i Enova.

MachoCat 25 leveres i månedsskiftet mars/april 2017.

Kontaktinformasjon Frøy Vest Rederi: Prosjektleder Svein Peder Vågnes, tlf. 957 94 671

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Petter Hersleth

Petter Hersleth

Leder for strategi og forretningsutvikling +47 951 15 449

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.