Gå videre til innhold
Dette Enova-tiltaket er mest populært

Nyhet -

Dette Enova-tiltaket er mest populært

Hele 1100 boligeiere fikk i fjor penger tilbake fra Enova etter å ha installert en væske-vann-varmepumpe. Gjennom Enovatilskuddet ga Enova støtte til drøyt 4600 energitiltak i norske boliger i 2015.

– Det kan synes overraskende at væske-vann-varmepumpe er det mest populære tiltaket, da dette er en stor investering for de fleste av oss. Samtidig vet vi at det er en veldig energieffektiv varmeløsning som også fungerer når det er iskaldt ute. I tillegg har de en lang levetid. Derfor er slike varmepumper den løsningen fagfolkene ofte anbefaler, sier markedssjef for bolig i Enova, Anna Barnwell.

900 kastet ut fyren

En væske-vann-varmepumpe henter varme fra jord, sjø eller fjell og distribuerer varmen gjennom varmerør i gulvet eller radiatorer. Tiltaket er ett av i alt 15 energismarte tiltak som gir rett til å få dekket deler av utgiftene gjennom Enovatilskuddet. Det nest mest populære tiltaket var å installere en luft-vann-varmepumpe. 884 av de som gikk til anskaffelse av en av de to varmepumpene gjorde det i kombinasjon med et annet populært tiltak: Støtte til å bytte ut oljefyren. På bunnen av popularitetstabellen finner vi varmegjenvinning av gråvann. Det var kun to (!) personer som benyttet seg av muligheten til å få støtte.

– Dette er ennå en ukjent teknologi, men det er en smart løsning som gjør at man kan gjenvinne varme fra alt vannet som går ned i slukene i norske hjem. Enovas rolle er nettopp å støtte slike løsninger til de blir mer utbredt og kan stå på egne ben. Når flere gode energiløsninger blir populære, frigjør vi mer energi som kan brukes til å kutte klimagassutslipp i industri og transport, sier Anna Barnwell.

Økende interesse

Enovas nye støtteordning for boligeiere hadde en treg start da den ble lansert i fjor, men ble mer og mer populær for hver måned som gikk. I desember alene ble det utbetalt støtte til flere prosjekter enn i årets første fire måneder til sammen.

– Den ene forklaringen på den store økningen er nok rett og slett at boligeierne må gjennomføre tiltakene før de kan få utbetalt støtten. Den andre forklaringen er at det tar tid å gjøre en ny ordning kjent i befolkningen, sier Barnwell.

Hun håper og tror interessen vil fortsette å øke.

– Kundeundersøkelsene våre viser at boligeierne er veldig fornøyd med at det er nok å sende inn kvittering etter at tiltaket er gjennomført. Ni av ti sier at de vil anbefale Enovatilskuddet til familie og venner. La oss håpe at de virkelig gjør det, slik at vi får bidratt til at flere gjennomfører gode energitiltak.

EnergitiltakAntall
Væske-vann-varmepumpe1100
Luft-vann-varmepumpe947
Utfasing av oljekjel – og tank908
Varmestyringssystem475
Ettermontering balansert ventilasjon327
Utfasing av oljekamin og oljetank302
Energirådgivning163
Ombygging til vannbåren varme135
El-produksjon (inkl.solceller)76
Solfanger40
Bioovn med vannkappe36
Biokjel24
Varmegjenvinning av gråvann2

PS! Fra i år av har du også rett til penger tilbake om du gjør en helhetlig oppgradering av bygningskroppen på boligen din. Støttebeløpet varierer fra 100.000 til 150.000 kroner avhengig av hvor ambisiøs du er.

Væske-vann-varmepumpe

En væske-vann-varmepumpe henter energi fra en kilde som har en mye jevnere temperatur enn luftbaserte varmepumper. Derfor har også denne typen den klart beste teknologien for energisparing, du får igjen tre til fire ganger så mye varme som den strømmen du tilfører. Væske/vann-varmepumpene har en levetid på ca. 20 år, og er som regel nedbetalt i løpet av 8–12 år. Deretter får du netto besparelse

.

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Anna Barnwell

Anna Barnwell

Markedssjef tjenesteyting og sluttbruk 467 74 194

Relatert innhold

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.