Gå videre til innhold
Den siste olje

Nyhet -

Den siste olje

Oljefyrer som spytter ut klimagassutslipp er en utdøende rase i Norge. Siden 2010 er salget av fossil fyringsolje halvert, og i 2020 blir det etter alt å dømme forbudt å fyre med fossilt brensel.

I 2010 ble det solgt 633 millioner liter fyringsolje og fyringsparafin. Fem år senere er salget mer enn halvert og endte på 282 millioner liter, viser ferske tall fra SSB.

-Det er godt å se at utviklingen går i riktig retning. Samtidig viser tallene at det fremdeles er en del boligeiere som fyrer med fossilt brensel. Vi håper at så mange som mulig bruker våren og sommeren til å grave opp tanken og installere et fornybart alternativ før kulda setter inn igjen. Norge må få ned klimagassutslippene, og dette er utslipp det er lett å gjøre noe med, sier markedssjef for bolig, Anna Barnwell i Enova.

Forbud

En husholdning som fyrer med fossil olje har like store klimagassutslipp som flere personbiler. Derfor vedtok Stortinget gjennom Klimaforliket i 2012 å innføre et forbud mot å bruke fossilt brensel til oppvarming fra 2020. Regjeringen arbeider nå med utforming av forbudet. Barnwell tror at det at dette arbeidet ikke er ferdigstilt kan være en av grunnene til at noen boligeiere fortsatt sitter på gjerdet.

-Tilbakemeldinger fra bransjen og undersøkelser tyder på at en del har inntatt en vente-og-se-holdning, men alt tyder på at forbudet kommer før eller senere. Da er det ingen grunn til å nøle, sier Barnwell i Enova.

Store besparelser

Det er nemlig ikke bare klimaet som taper om du utsetter å kutte ut oljen. Det er heller ikke bra for din egen økonomi.

-Med dagens energipriser er det dumt å vente med å bytte til et renere alternativ om du uansett må gjøre det på et tidspunkt. En bolig som har et helt normalt oljeforbruk, kan spare ca. 20 000 kroner i året ved å erstatte oljefyren med en luft/vann-varmepumpe. Velger du en væske/vann-pumpe er besparelsene enda større. Desto raskere du bytter ut fyren jo større blir besparelsene, sier Barnwell.

Gjennom Enovatilskuddet har også boligeiere som bytter til et godkjent alternativ rett på inntil 40.000 kroner i støtte.

-I fjor var det ca. 900 personer som fikk penger tilbake fra Enova for å bytte ut oljefyren. Vi håper at enda flere benytter anledningen i år.Da slipper de å bekymre seg for et fremtidig forbud, høye energiutgifter, egen forurensing og mulige lekkasjer fra nedgravde tanker, sier Barnwell.

Slik bytter du ut oljefyren på 1-2-3

1.Bestem alternativ varmekilde
Boliger er forskjellige. Hent råd hos kompetente fagfolk om hva som er den beste løsningen for din bolig. De fleste velger væske-vann eller luft-vann-varmepumpe, men det finnes flere gode løsninger. Sjekk enova.no for å se hvilke alternativ som gir støtte gjennom Enovatilskuddet.

2.Få flere tilbud
Be om befaring og tilbud fra 2-3 bedrifter, både for fjerning av den gamle tanken og oljefyren og for kjøp av alternativ varmekilde. Husk å be om referanser.

3.Bestill, betal, og send inn kvittering på enova.no
Etter du har fjernet oljefyren og – tank og installert din nye varmekilde, registrerer du kostnadene på enova.no. Da får du pengene du har krav på rett inn på konto. Du kan også velge å få beløpet tilbake som en del av neste års skatteoppgjør.

Emner

Pressekontakt

Anna Barnwell

Anna Barnwell

Markedssjef energisystem, bygg og bolig 467 74 194

Relatert materiale

Relaterte nyheter

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.