Gå videre til innhold
De beste klimaforsettene

Nyhet -

De beste klimaforsettene

Enova har laget en liste med fem nyttårsforsetter for klimabevisste forbrukere.

- Alle som vil bidra,  kan bidra. Politikere og næringslivet må legge til rette for at vi kan leve gode klimavennlige liv, men de valgene hver enkelt av oss tar er avgjørende for hvor raskt vi kommer oss til lavutslippssamfunnet, sier markedsdirektør Audhild Kvam i Enova.

1. Bytt ut oljekjelen med en varmepumpe

Ved å energioppgradere boligen, reduserer du energikostnadene og øker boligens verdi. Et av de viktigste tiltakene du kan gjøre er å bytte ut den gamle, forurensende oljekjelen med en fornybar varmekilde, for eksempel en effektiv varmepumpe som gir varme til radiatorer og gulvvarme. Enova dekker inntil 25 prosent av investeringen.

2. Velg en miljøbil neste gang

Veitrafikk står i dag for 1/5 av norske klimagassutslipp. Fossilbilen regjerer veiene, men gode lavutslippsalternativer finnes. Hvert år blir elbilene og hybridbilene flere og bedre, og ulike støtteordninger gjør dem til økonomisk fornuftige kjøp. Framover blir det enda bedre, blant annet når et stort nettverk av hurtigladestasjoner rulles ut mellom de største byene i Norge. Transport er et av de områdene der Norge har størst potensial for å redusere utslipp, og bilister kan bidra godt på veien.Om du kan velge bort bilen og reise kollektivt, er det det aller beste.

 3. Installer et varmestyringssystem

Norske husholdninger er i verdenstoppen når det gjelder strømforbruk, og mye er sløsing. Heldigvis er nordmenn også ganske raske til å ta i bruk ny teknologi, som for eksempel varmestyringssystem. Med de mest avanserte styringssystemene kan du optimalisere varmen, styre lysene, koble ut brannfarlig utstyr om natten og mye mer. Systemene er ofte relativt rimelige, og enkle å installere.

4. Isoler huset

Mesteparten av energibruken i boliger går til oppvarming, blant annet fordi varme siver ut av dårlig isolerte hus. Å isolere huset reduserer energibruken, og har flere fordeler for deg. Strømregningen kuttes, boligverdien økes og boligen blir mer komfortabel å leve i. Gjennom Enova har du rett til å få støtte til bruk av en energirådgiver som hjelper deg i gang. Du kan også søke Enova om tilskudd til en ordentlig oppgradering av bygningskroppen, altså tiltak som varmeisolerer yttervegger, tak, vinduer, ytterdører og grunnmur.

5. Vær en bevisst forbruker

Alt har et karbonavtrykk. Klærne til tre nordmenn forurenser like mye som en personbil. Biffen har seks ganger så store klimautslipp som kyllingen. Farten i det grønne skiftet avhenger av de valgene vi tar som forbrukere. Velg miljøvennlige produkter som også varer lenge.

Related links

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef 950 66 565

Relatert innhold

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.