Gå videre til innhold
88 millioner til energigjerrige ferger på Sunnmøre

Nyhet -

88 millioner til energigjerrige ferger på Sunnmøre

Fergene på strekningene Hareid–Sulesund og Magerholm–Sykkylven ligger ved kai i bare fem minutter. Det mener Møre og Romsdal fylkeskommune er nok til at fergene kan gå på strøm fra land. Enova støtter ladeanleggene med 88,2 millioner kroner.

– At vi nå kan være med på å elektrifisere fergesamband hvor fergene har en liggetid ned mot fattige fem minutter, viser hvor raskt ladeteknologien går framover. Dette kan åpne for å elektrifisere langt flere fergesamband enn hva som har vært mulig før, sier markedsdirektør Audhild Kvam i Enova.

Mer miljøvennlig fergedrift

Møre og Romsdal fylkeskommune lyser medio september ut fergesambandene Hareid–Sulesund og Magerholm–Sykkylven, med oppstart i henholdsvis 2019 og 2020. Enovas bidrag til prosjektet er å investere 88,2 millioner kroner i landanleggene. Støtten sikrer at fylkeskommunen kan stille strenge krav til energibruk og klimagassutslipp i anbudene.

– Rederne bestemmer selv hvilken teknologi de tilbyr, men kravene i anbudsteksten, slik jeg kjenner den, gjør at vi for Magerholm–Sykkylven kan få tilnærmet 100 prosent drift basert på strøm fra land, og for Hareid–Sulesund om lag 75 prosent, sier fylkesordfører Jon Aasen i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Driver teknologiutviklingen framover

Møre og Romsdal følger i kjølvannet av Hordaland og Sør-Trøndelag og blir tredje fylke som får Enova-støtte til klimavennlige fergesamband. I alt har Enova nå gitt tilsagn om over 400 millioner kroner i støtte for å drive dette markedet framover.

– På veien mot lavutslippssamfunnet må transportsektoren bli tilnærmet utslippsfri. Da trenger vi kraftige og innovative tiltak også til sjøs. Fergesamband egner seg generelt godt til elektrifisering, og er derfor et fornuftig utgangspunkt for videre teknologiutvikling i maritim sektor. Norge har dessuten spesielt gode forutsetninger, siden den maritime næringen vår allerede er i front internasjonalt, sier Kvam i Enova.

Kontaktpersoner:

Emner

Kategorier

Regions

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef 950 66 565

Relatert innhold

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.