Gå videre til innhold
6 kjappe om grønne bygg: Grønn Byggallianse

Nyhet -

6 kjappe om grønne bygg: Grønn Byggallianse

Det foregår en grønn revolusjon innen eiendomsbransjen. Eller gjør det egentlig det? De siste ukene har vi presentert ulike eiendomsaktørers syn på utviklingen innen næringen. Grønn Byggallianse avslutter serien i denne omgang.

Les mer om Enovas støtteprogrammer til bygg her.

Erik A. Hammer, rådgiver i Grønn Byggallianse

Grønn Byggallianse er et miljønettverk bestående av de største eiendomsaktørene i Norge med en bygningsmasse på over 30 millioner kvadratmeter. Hensikten med nettverket er å være en arena for aktive utbyggere som vil utvikle seg på miljøområdet og derved bli mer miljøeffektive.

1. Er norske byggeiere/utleiere opptatt av «grønne» bygg?

Det er stor interesse for å bygge miljømessig riktige bygg. Vår forening startet for 11 år siden med 11 medlemmer. Nå er det 46 medlemmer, og selv om det er flest av de store aktørene ser vi at flere mindre også kommer etter. Vi har blant annet bidratt til opprettelsen av Norwegian Green Building Council og utviklingen av BREEAM-NOR, som er tydelige eksempler på interessen for dette fagfeltet.

2. Vil leietakerne ha "grønne" bygg?

Leietakerne er nok ikke gode på det området. Vi jobber med grønne leieavtaler, og ser at vi må gjøre dem enkle og fokusere på energibesparelse. Større leietakere kan ha en miljøprofil som igjen medfører at de har noen miljøkrav som de stiller til leieobjektet. Vi ser allikevel et økende krav til miljøeffektive bygg.

3. Har etterspørselen endret seg de siste årene?

Ja, helt klart! Det er en markant forskjell. Da vi begynte for 11 år iden var det nice to have, men nå er det noe man må ha. Vi ser at energimerking er lett å kommunisere sammen med BREEAM. Med slike forenklinger er det også lettere for leietakere å stille miljøkrav.

Se hva du kan få i støtte med vår energikalkulator her.

4. Blir leietakerne mer skeptiske til bygg som bruker mye energi i framtiden?

Ja! Kostnadene er en ting, men generelt øker bevisstheten på dette området. En ting er å bygge byggene energiriktig og miljøriktig. En annen ting er å drifte det riktig. Jeg vil gjerne slå et slag for energibesparende tekniske systemer og fremoverlent driftspersonell som fanger energityver.

5. Hvorfor bør byggeiere investere i energismarte bygg?

I nær fremtid vil regelverket strammes mer og mer. Du kan bare tenke på hvordan kravene er skjerpet de siste årene. Innen 2020 skal vi ha nær nullutslipp og stadig nye forskriftskrav kan føre til at bygget blir utdatert innen det står ferdig – rent miljømessig. Derfor er det viktig å være søkende etter løsninger som gjør at bygget blir bedre enn dagens krav. Lite fremtidsrettede lokaler kan medføre at man for problemer med å leie ut lokalene i fremtiden.

6. Hvilke byggeiere i Norge har den beste miljøsatsingen?

Det er vanskelig å si. Vi har de store aktørene som gjerne går foran, slik som Entra Eiendom, Rom Eiendom, Avantor, Aspelin Ramm og DNB Næringseiendom. Men også mindre selskaper som Fredriksborg Eiendom i Fredrikstad er eksempel på selskaper som gjør det bra.

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef 950 66 565

Relatert innhold

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.