Gå videre til innhold
6 kjappe om grønne bygg: E.C. Dahls Eiendom

Nyhet -

6 kjappe om grønne bygg: E.C. Dahls Eiendom

Det foregår en grønn revolusjon innen eiendomsbransjen. Eller gjør det egentlig det? De neste ukene vil Enova presentere ulike eiendomsaktørers syn på utviklingen innen næringen. Denne uka: E.C. Dahls Eiendom.

Les mer om Enovas støtteprogrammer til bygg her.

Svein Erik Nordbotten, administrerende direktør E.C. Dahls Eiendom

E. C. Dahls Eiendom AS ble etablert i 1986 og er i dag et ledende eiendomsselskap i Trondheim sentrum med over 50 eiendommer i porteføljen. Selskapets strategi er å være en langsiktig eiendomsaktør for privat næringsliv og offentlige virksomheter i bykjernen.

1. Er dere opptatt av «grønne» bygg?

Vi er opptatt av grønne bygg, men er realister i forhold til porteføljen som består av mye eldre bygg. Vi driver mest med rehabilitering og tar da hensyn til kundens behov, herunder å få ned energikostnader. Det samme gjelder når vi bygger nytt – utgangspunktet er alltid et A-bygg.

2. Etterspør leietakerne "grønne" bygg?

Det er veldig variabelt, men jeg føler at det har blitt mer av det. Men når grønne bygg måles opp mot kostnad på leie, så taper stort sett idealismen.. I vår kundeundersøkelse fra i fjor, svarte 70 prosent at de var opptatt av grønne bygg, mens veldig få la vekt på miljøprofil (4%) og energikostnader (1%) når de valgte lokaler.

3. Har etterspørselen endret seg de siste årene?

Ja, men mest blant større institusjonelle leietakerne. De ønsker å fremstå som ansvarlige og kunne bruke det i sin markedsføring. Men dette gjelder de store leietakerne. De fleste er opptatt av å redusere energiforbruket. Vi har et pågående prosjekt hvor målet er å redusere energiforbruket med 20 prosent på 4 år. Allerede etter ett år har vi oppnådd en reduksjon på 12-17 prosent. Det meste er relatert til optimalisert drift. Samtidig med sparekampanjen må vi passe på at det ikke går utover komfort for medarbeiderne. Det er viktig med fornøyde ansatte. Når trivsel kommer i konflikt med sparing må vi hensynta trivsel fremfor å tillate høyere temperatur om sommeren eller lavere om vinteren.

Se hva du kan få i støtte med vår energikalkulator her.

4. Blir leietakerne mer skeptiske til bygg som bruker mye energi i framtiden?

Ja, tror det. Men jeg ser ikke noen supertendens. Alt er relativt og alle tiltak blir hele tiden veid opp mot pris

5. Hva er den viktigste årsaken når dere investerer i energismarte bygg?

Det handler om fremtidig verdiutvikling og attraktivitet. Det er en løpende vurdering av økonomi. Vi ønsker å være blant de beste og vil ha mest mulig fornøyde kunder i fremtidsrettede bygg. Da må vi ha fokus på energi og miljø i alt vi gjør.

6. Hvilke byggeiere i Norge har den beste miljøsatsingen?

Vet ikke. Det er sikkert mange som er gode på det uten at jeg vet hvem som har den beste miljøsatsingen

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef 950 66 565

Relatert innhold

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.