Gå videre til innhold
6 kjappe om grønne bygg: Braathen Eiendom

Nyhet -

6 kjappe om grønne bygg: Braathen Eiendom

Det foregår en grønn revolusjon innen eiendomsbransjen. Eller gjør det egentlig det? De neste ukene vil Enova presentere ulike eiendomsaktørers syn på utviklingen innen næringen. Denne uka: Braathen Eiendom. 

Les mer om Enovas støtteprogrammer til bygg her.

Leif Arne Røsnes, administrerende direktør Braathen Eiendom

Braathen Eiendom har en eiendomsportefølje bestående av kun fem store profilbygg i Oslo, deriblant tre av høyhusene i Barcode i Bjørvika. Firmaet ble etablert i 1952 og har tidligere hatt flere eiendommer, men har valgt å satse på færre bygg med sentral beliggenhet.

1.  Er dere opptatt av «grønne» bygg?

Ja, har en bevisst strategi og jobber aktivt med grønne bygg. I det legger vi at vi velger sentral beliggenhet nær kollektivknutepunkt, at vi utnytter lokalene effektivt og at vi utfører kortsiktige og langsiktige tiltak som påvirker miljøregnskapet i positiv retning. Disse tiltakene utfører vi alltid i samarbeid med leietakerne. Uten å ha dem med på laget, er det vanskelig å få til påvirkning.

2.  Etterspør leietakerne "grønne" bygg?

Vi må skille mellom de som skal flytte inn i nytt bygg og de som er i et bygg. For de som leter etter nytt bygg, vil ”grønn beliggenhet” ha betydning. De som allerede er i et bygg, har større fokus på miljømessig drift. Mitt inntrykk er at større leietakere er mer opptatt av grønne bygg enn de mindre. Vår tilnærming er at grønne bygg har stor betydning på leietakernes profil og bedriftskultur. Å kunne identifisere seg med grønne bygg er jo ubetinget positivt slik samfunnet har utviklet seg de siste år. Fremover tror vi at denne effekten vil forsterkes.

3.  Har etterspørselen endret seg de siste årene?

Vi ser at bedriftene i større grad markedsfører sitt samfunnsansvar, og at det i den forbindelse er mer naturlig å snakke om miljømessige tiltak. Det er helt åpenbart at det har skjedd endringer de siste fem årene. Det er en tydelig holdningsendring, men det er fortsatt mye mer å ta tak i. Vi er ikke i mål.

Se hva du kan få i støtte med vår energikalkulator her.

4.  Blir leietakerne mer skeptiske til bygg som bruker mye energi i framtiden?

Jeg tror spørsmålet må stilles på en annen måte. Det handler om kombinasjon av ulike faktorer. Høyt energiforbruk, dårlig kontoreffektivitet og dårlig beliggenhet er «døden» for kontorbygg. Det er ikke spørsmål om det skjer, men når det skjer. Det er en trend som kommer til å forsterke seg. Hadde du spurt meg for femten år siden hadde jeg ikke sagt det samme.

5.  Hva er den viktigste årsaken når dere investerer i energismarte bygg?

Det er en ren risikovurdering for å redusere ledighet ved utløp. Bygg som står tomt er en dårlig investering. Vi tror ikke bedriftene kan identifisere seg med bygg som samfunnet oppfatter som miljønegativt. Men vi fokuserer på det totale bildet – ”grønn beliggenhet”, moderne arkitektur, god kontoreffektivitet og miljømessige tiltak. Vårt «evighetsperspektiv» på eierskap gjør det også ofte lønnsomt å investere i energismarte bygg.

6.  Hvilke byggeiere i Norge har den beste miljøsatsingen?

Vanskelig spørsmål. Det er mange dyktige byggeiere og utviklere som har satt dette på dagsordenen,  men jeg klarer ikke å trekke frem enkeltaktører.


Se hvorfor Arthur Buchardt investerer energismart her.

Related links

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef 950 66 565

Relatert innhold

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.