Gå videre til innhold
6 kjappe om grønne bygg: Aspelin Ramm

Nyhet -

6 kjappe om grønne bygg: Aspelin Ramm

Det foregår en grønn revolusjon innen eiendomsbransjen. Eller gjør det egentlig det? De neste ukene vil Enova presentere ulike eiendomsaktørers syn på utviklingen innen næringen. Denne uka: Aspelin Ramm.

Les mer om Enovas støtteprogrammer til bygg her.

Isak Oksvold, direktør miljø- og samfunnsansvar i Aspelin Ramm Eiendom

Aspelin Ramm eier selv ca. 385.000 m2 bygg i Oslo-området, Stockholm, Gøteborg og Bohuslän; vesentlig næringsbygg, herunder hoteller. I tillegg samarbeider Aspelin Ramm med andre eien- domsaktører om eierskap og utvikling av eiendommer og utviklingsprosjekter. Inkludert forholds- messige andeler i slike deleide selskaper utgjorde konsernets bygningsmasse ca. 540.000 m2 pr.

Les mer om Enovas støtteprogrammer til bygg her.

1.  Er dere opptatt av «grønne» bygg?

Dette er noe vi er veldig opptatt av og vi har gjort miljøsatsing til en viktig del av strategien vår. I likhet med at flyene, bilene og mange andre ting blir mer miljøvennlig, mener vi at det er en naturlig utvikling at bygg også blir grønnere.

2.  Vil leietakerne ha "grønne" bygg?

Det er varierende, men vi registrerer at spørsmålet dukker oftere opp. Våre leietakere er i økende grad opptatt av spørsmål knyttet til miljøkvaliteter, særlig med tanke på energibruk. Det er tydelig at flere virksomheter ser verdien av å være i et miljøriktig bygg som en del av omdømmebyggingen.

3.  Har dere merket noen endring i etterspørselen de siste årene?

Ja, det mener jeg – i positiv retning. Både rådgivere innen leiemarkedet og leietakerne selv er opptatt av miljøriktige bygg. Oppmerksomheten på miljøaspektet i bransjen de siste årene har økt, og der er naturlig at det forplanter seg videre til våre kunder.

Se hva du kan få i støtte med vår energikalkulator her.

4.  Blir leietakerne mer skeptiske til bygg som bruker mye energi i framtiden?

De er skeptiske til det allerede nå. Noen bygninger er såpass dårlige at leietakerne bruker en tredel av boutgiftene til energi. Da blir det jo dyrt. Derfor er energifokus et naturlig angrepspunkt for å effektivisere driften og redusere kostnadene.

5.  Hva er den viktigste årsaken til at dere investerer i energismarte bygg?

Det viktigste er at vi tror det er lønnsomme investeringer vi gjør, både i dag og for fremtiden. Vi er selvsagt opptatt av lønnsomheten, men det er også en verdi for oss å bidra med nyskaping og innovasjon innenfor miljøbygg, og dermed gi noe tilbake til samfunnet.

6.  Hvilke byggeiere i Norge har den beste miljøsatsingen?

Avantor er veldig flinke. Entra er selvsagt langt fremme og det samme gjelder Undervisningsbygg i Oslo. Og så vil jeg trekke frem Drammen Eiendom ved teknisk leder, Geir Andersen. Han har jeg pratet med mange ganger. Alle disse har energieffektivisering på agendaen og får til bra ting.

Se hvorfor Drammen investerer energismart her.

Related links

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef 950 66 565

Relatert innhold

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.