Gå videre til innhold
6 kjappe om grønne bygg: GC Rieber Eiendom

Nyhet -

6 kjappe om grønne bygg: GC Rieber Eiendom

Det foregår en grønn revolusjon innen eiendomsbransjen. Eller gjør det egentlig det? De neste ukene vil Enova presentere ulike eiendomsaktørers syn på utviklingen innen næringen. Denne uka: GC Rieber Eiendom.

Les mer om Enovas støtteprogrammer til bygg her.

Gunnar Hernborg, prosjektdirektør GC Rieber Eiendom

GC Rieber eiendom er en sentral eiendomsaktør i Bergen, fordelt på tre lokasjoner. Eiendomsselskapet eier og forvalter 250 0000 kvm, og har rundt 150 000 kvm tomteareal under regulering for fremtidige prosjekter. Selskapet tar del i hele verdikjeden; de bygger selv, eier byggene og drifter dem med egne ansatte

1. Er dere opptatt av «grønne» bygg?

Vi er veldig veldig bevisste på temaet. Bakgrunnen for det er at vi ser for oss å drive byggene i et langsiktig perspektiv. Da er det viktig å ha bygg med gode kvaliteter. Vi ser også at markedet er opptatt av grønne bygg og kommer til å bli enda mer opptatt av det i fremtiden. Alle våre nybygg skal ha BREEAM sertifisering.

2. Etterspør leietakerne "grønne" bygg?

De gjør det, men i varierende grad. Store leietakere er mer opptatt av det enn mindre selskaper. Mitt inntrykk er at større virksomheter tenker mer på omdømmet og har spesialiserte folk som setter krav til utleiere. Men vi skulle gjerne sett mer betalingsvilje for «grønne» bygg.

3. Har etterspørselen endret seg de siste årene?

Vi merker at dette er et tema som har kommet tydeligere frem og det er også noe økende vilje fra leietakere til å bruke mer penger på grønne bygg. Bevisstheten rundt energibruk, innemiljø og byggets image har fått mer å den siste tiden; vi har merket en forsiktig endring de siste fem årene.

Se hva du kan få i støtte med vår energikalkulator her.

4. Blir leietakerne mer skeptiske til bygg som bruker mye energi i framtiden?

Ja, vi mener det, men de er opptatt av det i varierende grad. Det spørres klart mer om energibruk, CO2-avtrykket og utslipp av NOx, og dette brukes for eksempel i leietakernes egne rapporter. Når vi gjør ratinger i markedet, så ser vi at imaget til bygget har mye å si. Det er større bevissthet og ønske om å være i grønnere bygg.

5. Hva er den viktigste årsaken når dere investerer i energismarte bygg?

Det er riktig i forhold til et fremtidig marked. Dessuten ligger det i samfunnsansvaret vårt. En av våre verdier er å være ansvarlig, da må vi være med å bane vei for nye løsninger. Vi er kanskje ikke innovative på alle områder , men det er viktig å kunne bidra der vi kan.

6. Hvilke byggeiere i Norge har den beste miljøsatsingen?

Oj – vanskelig spørsmål. Statsbygg har generelt gjort mye bra. Aspelin Ramm er flinke og ROM Eiendom har markert seg positivt innen BREEAM-sertifisering. Dessuten har Entra har noen spennende forbildeprosjekter. Vi merker også at ASKO gjør en del spennende grep.

Interessert å vite mer om energismarte bygg - meld deg på kundesamling i Bergen 20. nov.

 

Emner

Kategorier

Regions

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef 950 66 565

Relatert innhold

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.