Gå videre til innhold
6 kjappe om grønn transport: – Liten betalingsvilje for miljøløsninger

Nyhet -

6 kjappe om grønn transport: – Liten betalingsvilje for miljøløsninger

Konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge opplever at stadig flere kunder etterspør grønne transportløsninger. Betalingsviljen for slike løsninger er det imidlertid foreløpig verre med.

Det er bred enighet om at en grønn revolusjon i transportsektoren er nødvendig hvis vi skal nå klimamålene fra Paris. Men hva må egentlig til for å redusere utslippene i transportsektoren? I vår presenterer Enova ulike aktørers syn på utviklingen i transportnæringen. Denne gangen snakker vi med konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge.

I hvilken grad er dere opptatt av grønn transport?

Posten og Bring har definert miljø som ett av våre viktigste satsningsområder innenfor samfunnsansvar. Som en av Nordens største transportvirksomheter er særlig belastningen fra CO2-utslipp betydelig. Vi vet at vi er en del av problemet, men vi ønsker å være en del av løsningen. Derfor bytter vi ut kjøretøyparken til alternativer som bruker fornybart drivstoff, og deltar i ulike prosjekter for å drive utviklingen.

Samlet har Posten og Bring over 1500 alternative kjøretøy, inkludert Norges største flåte av elektriske biler, mopeder og traller. Vi er i ferd med fase ut fossilt drivstoff for 1000 av våre tyngre kjøretøy i Norge og Sverige ved å ta i bruk HVO-drivstoff (hydrogenerte vegetabilske oljer). Vi tester også ut bioetanol og har 133 kjøretøy på biogass.

Etterspør kundene deres grønn transport?

Vi merker at våre kunder blir stadig mer opptatt av og etterspør grønne løsninger. Miljøeffektive løsninger er blitt en hygienefaktor som må være på plass, men vi opplever ikke at det er stor betalingsvillighet per i dag.

Hva er de viktigste grepene aktørene i din bransje kan gjøre for at transporten blir mer energi- og klimavennlig?

Det er viktig å ha et klart klimamål med definerte handlingsplaner som følges opp. Miljø må være en del av forretningen og integrert i beslutningsprosesser og strategier.

Utover å teste og investere i nye klimaeffektive løsninger, er det flere tiltak som reduserer energiforbruk i transportsektoren. Posten og Bring jobber kontinuerlig med å optimalisere terminalstruktur og transport mellom disse, slik at vi til enhver tid har så effektiv logistikk som mulig. Samlokalisering og samlasting reduserer energiforbruk, klimagassutslipp og kostnader. Vi har i tillegg vært opptatt av å gi våre medarbeidere opplæring i generell miljøkompetanse og miljøeffektiv kjøring, og vi har et miljøfond for å stimulere til engasjement til å gjennomføre klimatiltak ved egen enhet.

Hvilke aktører i Norge er lengst fremme på grønn transport?

Posten og Bring er en av de fremste spydspissene for å fremme et grønt skifte i godstransportsektoren, sammen med våre gode samarbeidspartnere ASKO og TINE.

Hvordan ser du for deg at transportarbeidet løses i Norge i 2050?

Etter min mening vil fremtidens transportarbeid bestå av flere løsninger. Vi vil trenge alle former for biodrivstoff for å kunne redusere utslipp fra transportbransjen. Jeg tror vi vil se stor grad av elektrifisering for alle typer kjøretøy, og hydrogen vil gjøre nullutslipp mulig på langtransport. Jeg tror også at det er stort potensial i å flytte mer av langtransporten fra land til sjø.

Norge må investere i grønne teknologiløsninger allerede i dag. Vi må produsere bærekraftig biodrivstoff fra skog, alger og avfall. Og Norge må investere i infrastruktur for biodrivstoff, elektrisitet og for hydrogen.

Hva gjør du selv for å være miljøvennlig i din transporthverdag?

Jeg benytter kollektivt når det er mulig.

Emner

Tags

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef + 47 950 66 565

Relatert materiale

Relaterte nyheter

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.