Gå videre til innhold
6 kjappe om grønn transport: – Grønne skip mer konkurransedyktige

Nyhet -

6 kjappe om grønn transport: – Grønne skip mer konkurransedyktige

Flåtedirektør Tor Øyvind Ask i Solvang Shipping er opptatt av å drive en mest mulig energieffektiv flåte. Lavere drivstofforbruk betyr ikke bare lavere utslipp, men også lavere driftskostnader.

Det er bred enighet om at en grønn revolusjon i transportsektoren er nødvendig hvis vi skal nå klimamålene fra Paris. Men hva må egentlig til for å redusere utslippene i transportsektoren? I vår presenterer Enova ulike aktørers syn på utviklingen i transportnæringen. Denne gangen snakker vi med flåtedirektør Tor Øyvind Ask i Solvang Shipping.

I hvilken grad er dere opptatt av grønn transport?

Vi skal være ledende på det vi driver med, og vi tror grønn transport blir et konkurransefortrinn. Det blir samtidig en besparelse i rene kostnader ettersom vi bruker mindre drivstoff.

Hvilket grønne grep har dere tatt?

Siden 2011 har vi hatt konseptet «Gasstankere for fremtiden». Vi har nå bygget fem båter etter dette konseptet, og designfilosofien er enkel: Vi har analysert alle deler av båtene og valgt de tekniske løsningene som gir lavest utslipp i forhold til investering, det vil si lavest mulige kostnader.

Går næringen i grønn retning? Etterspør kundene grønn transport?

Det er kun noen meget få som etterspør grønn transport. Kunden er som regel mer opptatt av lavest mulig kostnader der drivstofforbruk er ett element.

Likevel har det gjennom en årrekke vært en endring mot mer miljøvennlig maritim transport, drevet av endringer i internasjonalt regelverk for shipping og enkelte flaggstater som Norge. Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) har strammet inn det bindende internasjonale regelverket over flere år, samtidig som det norske NOX-fondet kombinert med høye NOX-avgifter har gitt incentiver til en grønn dreining i norsk skipsfart.

Hva er det viktigste tiltaket for å redusere energibruken i sjøtransport?

Det viktigste med en flåte er å ikke komme frem før du trenger. I dag kjører alle full fart og så blir man liggende to dager og vente. Dette er på grunn av kontraktene i internasjonal shipping. Næringen bruker altså mer drivstoff enn nødvendig, noe som igjen gir høyere utslipp. Et viktig tiltak er derfor å optimalisere farten ut fra ankomsttidspunkt. Det viktigste enkelttiltaket er likevel å utvikle billigere og bedre bunnstoff. Her er det et enormt potensial. Allerede i dag kan vi spare inn 5–10 prosent på drivstoffbruk med nyere bunnstoff. Problemet er bare at de beste bunnstoffene er veldig dyre.

Hvilke aktører i Norge er lengst fremme på grønn transport?

Innen deepsea er det rederiene i WG5-gruppen: Solvang, Grieg, BW Gas, Klavenes, Høeg og Wallenius Wilhelmsen.

Hvordan ser du for deg at transportarbeidet løses i Norge i 2050?

Vi vil ha båter som er meget energieffektive, da trenden som allerede er i gang vil fortsette. Jeg tipper at skipene vi bygger om 35 år vil bruke ca. 50 % av drivstoffet sammenlignet med de mest moderne vi har i dag. Ellers vil de skadelige utslippene være minimale. Båtene vil gå på en miks av diesel, naturgass og HFO. Miljøutslippene vil være lave uansett alternativ. I enkelte veldig korte samband vil det være elektriske og batteridrevne båter.

Hva gjør du selv for å være miljøvennlig i din transporthverdag?

Jeg kjører en drivstoffgjerrig dieselbil som har 25–30 prosent lavere CO2-utslipp enn en tilsvarende bensinbil. 

Emner

Pressekontakt

Daniel Milford Flathagen

Daniel Milford Flathagen

Kommunikasjonsrådgiver

Relatert materiale

Relaterte nyheter