Gå videre til innhold
6 kjappe om grønn transport: – Bransjen kan tilpasse seg klare og langsiktige klimamål

Nyhet -

6 kjappe om grønn transport: – Bransjen kan tilpasse seg klare og langsiktige klimamål

Han var med i oppstartsfasen i selskaper som REC, ZEM og MoveAbout – og pioner-elbilprodusenten Think. Den grønne seriegründeren Jan-Olaf Willums mener at et grønt skifte i transportsektoren avhenger av klare mål og gode incentivordninger.

Det er bred enighet om at en grønn revolusjon i transportsektoren er nødvendig hvis vi skal nå klimamålene fra Paris. Men hva må egentlig til for å redusere utslippene i transportsektoren? I vår presenterer Enova ulike aktørers syn på utviklingen i transportnæringen. Denne gangen snakker vi med Jan-Olaf Willums, styreformann i og grunnlegger av InSpire Invest og ZEM.

I hvilken grad mener du transportbransjen er opptatt av energi- og klimavennlige løsninger?

Innen sjøtransport virker det som om man er blitt veldig interessert i å finne grønne løsninger. Likevel er en miljøsatsing avhengig av at kostnadene ikke blir for høye for selskaper som tar i bruk grønn teknologi. Hvis en klimasatsing innebærer at transportselskapenes kostnader går opp, må det i starten incentivordninger til. Det koster som regel litt ekstra for å komme i gang med ny teknologi, og da trenger man tidsbegrensede incentiver. Setter myndighetene klare langsiktige og gjennomtenkte mål, kan bransjen tilpasse seg. I Norge oppfatter vi heldigvis at klimavennlige transportløsninger er innen rekkevidde og noe vi burde satse på.

Hvorfor bør transportbransjen være opptatt av grønn transport?

Vi vet at klimaproblemet er viktig, og vi må løse både globale klimautfordringer og lokale miljøeffekter av transport. Både CO2-utslipp og partikler som NOX er påvist skadelig for miljø og klima. Vi bør også se nærmere på metanutslipp i LNG-drevet skipsfart.

Hva er ditt inntrykk av etterspørselen etter grønn transport blant transportnæringens kunder?

Flere kunder setter krav til mer miljøvennlige løsninger. Selv jobber jeg med bildeling hos bedrifter, og her ser vi en økende interesse for elbiler. Innen skipsfart skjer det en nytekning hos mange store kunder, også internasjonalt.

Hva er det viktigste tiltaket for å redusere energibruken i transportsektoren?

For sjøtransporten er havneavgifter gradert etter utslipp et godt tiltak. Dette gir klare incentiver for rederier til å redusere utslipp. Myndigheter burde også utvide bruken av tiltak som det vellykkede NOX-fondet for å redusere klimautslipp. Videre er myndighetenes tiltak for fornying av fergeflåten et steg i riktig retning, hvor de vil stille krav til lavutslipps- og nullutslippsløsninger i fergeanbudene sine. Det skaper et veldig sterkt incentiv til å bygge opp en helt ny norsk bransje og ekspertise.

På landsiden er elektriske kjøretøy den viktigste løsningen. Her har vi allerede sett en revolusjon på personbilfronten, og det er svært positivt å se at eksempelvis ASKO har startet med el- og hybridbaserte lastebiler.

Hvordan ser du for deg at transportarbeidet løses i Norge i 2050?

Jeg tror det er viktig med mye mer integrasjon i transportsektoren, altså at man bruker både skip og jernbane sammen med grønne lastebiler. Jeg er ganske sikker på at lastebilene i byene snart er helelektriske. Samtidig tror jeg mer effektive transportløsninger, som selvkjørende fartøy og det vi kaller Mobility-on-Demand, det vil si en kombinasjon av bildeling, ridesharing og offentlig transport med dynamiske ruter, kommer snarere enn vi tror.

Hva gjør du selv for å være miljøvennlig i din transporthverdag?

Jeg kjører selvfølgelig elbil. Og så driver vi i MoveAbout med bildeling for bedrifter og kommuner som ønsker å bruke elektriske biler. Og selskapet ZEM, hvor jeg er styreformann, vokser sterkt innen batteriløsninger for skipsfarten.

Emner

Tags

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef + 47 950 66 565

Relatert materiale

Relaterte nyheter

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.