Gå videre til innhold
Jørn Longem, eier og adm.dri i Teleplan Eiendom (Foto: Teleplan)
Jørn Longem, eier og adm.dri i Teleplan Eiendom (Foto: Teleplan)

Nyhet -

6 kjappe om grønn områdeutvikling: - Vi går fra gode tanker til gjennomføring

Gjennom å støtte konseptutredninger ønsker Enova å bidra til at innovative energi- og klimaløsninger blir tatt i bruk når nye områder skal utvikles. I serien 6 kjappe om grønn områdeutvikling snakker vi med noen av de som har fått støtte til slike prosjekter. Hva er det de ønsker å oppnå og hvorfor?

Jørn Longem er eier av og adm. direktør i Teleplan Eiendom som ønsker å utvikle Teleplanbyen på Lysaker til å bli en energi- og klimavennlig bydel. Stikkord: Energieffektive bygg, fornybar energiforsyning, smartgrid-teknologi og effektutjevning.

Hva er det dere ønsker å få til på Lysaker?

Å utvikle en fremtidsrettet og klimavennlig bydel. En bydel med sterkt redusert bilbruk, og høyest mulig andel fornybar energiforsyning. Kan vi lagre energien fra solceller på fine sommerdager som hydrogenkraft til bruk senere? Kan vi skape en effektiv energiutjevning for hele bydelen? Vi håper at det vi lærer fra Teleplanbyen vil få et større nedslagsfelt enn kun vårt eget utviklingskonsept.

Hvordan skal dere oppnå disse ambisjonene?

Vi må se all infrastrukturen i sammenheng. Gjenbruk, ombruk og deling av energi mellom bygg. Vi har allerede kompetanse på området, for Teleplan Eiendoms søsterselskap leverer Smart City-tjenester og -produkter. Ambisjonen er å utvikle en bydel hvor innbyggerne ikke behøver å bruke bil for hverdagslige aktiviteter. Forutsetningene er gode i området fordi butikk, natur, jobb, kollektivknutepunkt er i gangavstand.

Hvilke utfordringer er det dere håper å overvinne i dette prosjektet?

Lagring av energi og effektutjevning spesielt. Her kan det være teknologiske utfordringer som hindrer oss. Kanskje vi mangler teknologien til å gjøre dette til et fornuftig og lønnsomt prosjekt på kort sikt. Vi får uansett en stor mulighet til å heve kompetansenivået i egen organisasjon, og forhåpentligvis få kunnskap som flere kan benytte seg av senere.

Hva er det utredningsstøtte gjør mulig, som ellers ikke ville vært mulig?

Med utredningsstøtte går vi fra å ha gode tanker til å kunne gjennomføre. I dag vet vi ikke hvor fornuftig eller lønnsomt dette er for et større område. Utredningen gir oss et mye bedre beslutningsgrunnlag.

Hvordan går dere frem med en slik utredning?

Først og fremst trenger vi en god kompetansebase. Det betyr å heve kompetansenivået i egen organisasjon, og å samarbeide med andre. Vi bruker Asplan Viak som støttespiller. I tillegg har Bærum kommune egne ressurser til slik byutvikling som vi samarbeider med. Først da kan vi gjøre kostnadsberegninger for ulike konsepter som kan brukes i beslutninger.

Får Enova det som de vil, lever vi i lavutslippssamfunnet i 2050. Hvordan passer deres planer inn i dette fremtidsbildet?

Veldig godt, mener vi. Vi har en beliggenhet der det er mulig å bo med kort vei til jobb, butikk, kystlinje og sjø, parker, og grøntområder. Man trenger ikke bil for å leve, bo og handle i nærområdet. Det er også god tilgang til kollektivtransport som blir enda bedre i nær fremtid. I tillegg legges det til rette for kortreist energi som brukes på en mest mulig fornuftig måte. Slik legges det til rette for at folk kan bo og leve klimavennlig.

Emner

Tags

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef + 47 950 66 565

Relatert materiale

Relaterte nyheter

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.