Gå videre til innhold
6 kjappe om fiskeri og havbruk: – Fortsetter vi med forbrenningsmotorer, blir vi som Kodak

Nyhet -

6 kjappe om fiskeri og havbruk: – Fortsetter vi med forbrenningsmotorer, blir vi som Kodak

Adm.dir. Kjartan Karlsen i NSK Ship Design har liten tro på forbrenningsmotorens framtid i fiskeri- og havbruksnæringen.

Sjømat er en av Norges viktigste eksportnæringer, men står samtidig for store klimagassutslipp. I denne intervjuserien stiller Enova seks kjappe spørsmål til ulike aktører innen fiskeri og havbruk om hvordan næringen kan redusere energibruken og kutte klimautslipp på veien mot lavutslippssamfunnet. Denne gangen snakker vi med adm.dir. Kjartan Karlsen i skipsdesignfirmaet NSK Ship Design.

Hvordan jobber dere med energi- og klimatiltak innen fiskeri og havbruk?

NSK har flere prosjekter innen både fiskeri og havbruk hvor vi arbeider med å utvikle skip som går på LNG. Det er vesentlig mer klimavennlig enn diesel, som er dominerende i dag. Vi har allerede flere LNG-båter under bygging. Vi arbeider også mye med delvis batteridrift, men er ikke kommet helt i mål, fordi lønnsomheten har vært for dårlig.

Hva er det viktigste som kan gjøres for å kutte utslipp?

Overordnet har jeg liten tro på den tradisjonelle forbrenningsmotorens framtid. Hvis vi ikke beveger oss over på alternative drivstoffer så fort som mulig, blir vi som Kodak. Slik jeg ser det, ligger det største potensialet i overgangen fra diesel til LNG, samt batteridrift i kombinasjon med diesel eller LNG.

Hvorfor er det viktig at fiskeri- og havbruksaktører er opptatt av energibruk?

Først og fremst av økonomiske grunner. Vi tror det i framtiden vil bli vesentlig billigere å drifte en lavutslippsbåt enn dagens fossile fartøyer. Kostnadsforskjellen vil bare fortsette å øke. For verftsindustrien selv er det en klar fordel at vi er godt kjent med klimareduserende tiltak. Vi har sett økende interesse for ny teknologi i næringen, og rederiene er mer miljøbevisste enn før, selv om dette i hovedsak er på grunn av kostnader. Trenden er likevel klar: Lavutslippsteknologi blir i økende grad økonomisk lønnsomt.

Hva skal til for at næringen i større grad tar i bruk energi- og klimaløsninger?

Det er primært et økonomisk spørsmål. Er det lønnsomt å ta i bruk energi- og klimaløsninger, så gjør rederiene det. Vi i NSK Ship Design tror slik teknologi blir lønnsom. Selv om utviklingen i hovedsak er markedsstyrt, tror jeg det også er lurt at det offentlige engasjerer seg for å styre næringen mot en grønnere framtid. LNG er et svært godt eksempel. LNG-teknologi har rett og slett blitt drevet frem av fergenæringen i Norge, som igjen finansieres av staten. Det er med andre ord statens krav om miljøteknologi som gjør at fergeflåten nå er utstyrt med LNG og at kunnskapen om LNG-teknologi er såpass utbredt i Norge.

Hvilke aktører i bransjen er lengst framme på energi og klima i dag innen fiskeri og havbruk?

Både Rolls Royce og NSK er langt fremme på LNG-motorer. På batteriteknologi er det dessverre ingen aktører som er langt fremme i Norge. De fleste batterier utvikles i Canada, og jeg er usikker på om vi har grunnlag for å komme i gang med noe sånt i Norge, siden det ikke finnes store, norske elektroselskaper. Batteriteknologi krever en enorm satsing.

Hva kjennetegner fiskeri- og havbruksnæringens fartøyer i lavutslippssamfunnet i 2050?

Jeg tror det meste er elektrifisert i 2050. Vi kan bruke fossefall, sol og vind til å produsere elektrisitet, som vi igjen bruker som drivstoff. Dagens utfordring med å lagre kraften vil trolig være løst.

En forbrenningsmotor er full av deler som gjør den betydelig mer komplisert å bygge og vedlikeholde enn en enkel elektromotor. Jeg er derfor ikke i tvil om at elmotoren vil bli mye billigere i innkjøp og vedlikehold enn forbrenningsmotoren. Det vil være slutten på dieselmotoren. LNG vil nok også forsvinne helt, det er mer et viktig mellomsteg på veien mot nullutslippssamfunnet. Det er i batteriteknologien revolusjonen må komme.

Emner

Tags

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef + 47 950 66 565

Relatert materiale

Relaterte nyheter

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.