Gå videre til innhold
6 kjappe om energi i boliger: Norges Eiendomsmeglerforbund

Nyhet -

6 kjappe om energi i boliger: Norges Eiendomsmeglerforbund

De neste ukene vil vi presentere ulike eksperters syn på energi og energisparing i norske boliger. Er nordmenn opptatt av å spare energi? Hvorfor bør de være opptatt av det? Og hvilke tips har ekspertene til de som ønsker å redusere energibruken sin? Denne uken tar vi en prat med kommunikasjonssjef Svein Strømsnes i Norges Eiendomsmeglerforbund.


1. Er norske boligeiere opptatt av energibruk?

Vi har gjennomført flere undersøkelser blant våre medlemmer. Disse viser at boligkjøpere er spesielt opptatt av strømforbruk og kostnadene forbundet med dette. Mange ser på energieffektivisering som en mulighet til å redusere strømutgiftene og spare penger. Ellers opplever ikke eiendomsmeglerbransjen at dagens boligkjøpere er opptatt av energibruk.

2. Hvorfor bør boligeiere være mer opptatt av det?

Jeg mener at boligeiere bør være opptatt av energibruk både i forhold til klimaendringene vi står overfor i dag og i forhold til kostnader på sikt. I tillegg til å spare kroner ved å redusere energibruken, sparer man også miljøet for unødvendig energisløsing. Investering i energieffektive løsninger er kanskje det aller enkleste og billigste klimatiltaket.

3. Hvilke tips har du til boligeiere som ønsker å redusere sitt energiforbruk?

I første omgang kan man begynne med relativt enkle tiltak som ikke krever for store investeringer. Tette vinduer og isolert loft kan utgjøre en stor forskjell. På lengre sikt kan man vurdere løsninger som både gir besparelser for miljø og lommebok. Utskifting av gammel oljefyr, installering av solfangeranlegg og utvinning av gråvann er bare noen av tiltakene som kan være aktuelle.

4. Tror du Enovatilskuddet kan bidra til at flere iverksetter energitiltak i hjemmet?

Ja, det tror jeg. Den nye tilskuddsordningen til Enova er forbedret og gir nå støtte til flere tiltak. I tillegg har det blitt mye lettere å få tilbake penger for utbedringer og oppgraderinger som er gjort. Spørsmålet videre er hvordan man kan gjøre denne ordningen enda bedre kjent blant huseiere slik at flere blir fristet til å tenke på miljø, bokomfort og lavere strømkostnader.

5. Om du ser ti år frem i tid, tror du folk er mer eller mindre opptatt av energibruken i hjemmet?

Jeg tror at miljøfokuset vil bare øke i årene fremover. Om ti år kommer det til å være et enda større fokus på alternative energikilder og muligheter for å spare energi.

6. Hva gjør du selv for å spare energi?

Bygården jeg bor i har byttet til biobrensel og jeg prøver å bruke mindre strøm der hvor det er mulig.


Emner

Tags

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef + 47 950 66 565

Relatert materiale

Relaterte nyheter

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.