Gå videre til innhold
6 kjappe om energi i boliger: Martin Brandtzæg i Naturvernforbundet

Nyhet -

6 kjappe om energi i boliger: Martin Brandtzæg i Naturvernforbundet

Enova presenterer ulike eksperters syn på energi og energisparing i norske boliger. Denne uken tar vi en prat med prosjektkoordinator for "Oljefri" i Naturvernforbundet, Martin Leander M. Brandtzæg.

Prosjektkoordinator Martin Leander M. Brandtzæg i Naturvernforbundet

Naturvernforbundet ble grunnlagt i 1914 og er Norges eldste natur- og miljøvernorganisasjon med over 20 000 medlemmer. Naturvernforbundet jobber med et bredt spekter av saker innen miljø- og naturvern, men spesielt med områdene naturvern, klima, energi og samferdsel. Organisasjonen driver nettstedet oljefri.no som prøver å gjøre det enklere for bolig- og byggeiere å spare energi og legge om til fornybare oppvarmingsløsninger.

1. Er norske boligeiere opptatt av energibruk?

Ja, helt klart, selv om vi kanskje ikke teller kWh i samme grad som resten av Europa. Bevisstheten rundt energibruk hos mange nordmenn er nok i stor grad knyttet til miljøbevissthet, så vel som økonomi. Vi ser en tendens hvor flere etterspør og benytter seg av energismarte løsninger. Mange nye teknologier og produkter vil få innpass på det norske markedet framover, og energieffektivitet vil nok bli et viktig kriterium i tiden som kommer.

2. Hvorfor bør boligeiere være mer opptatt av det?

Et av de viktigste tiltakene for en mer miljøvennlig energibruk er ikke å produsere mer, men bruke mindre. Dersom vi utnytter energien vi allerede har til rådighet på en mer effektiv måte, sparer vi også klimaet og miljøet for klimagassutslipp og naturinngrep. Potensialet i energieffektivisering er enormt.Man kan også spare mye penger på å være energismart.

3. Hvilke tips har du til boligeiere som ønsker å redusere sitt energiforbruk?

Naturvernforbundet jobber aktivt med å informere om hvordan man kan redusere sitt energiforbruk. Portaler som oljefri.no og energismart.no er laget for å gi nøytral, nyttig informasjon og veiledning på disse områdene. Vi vil også anbefale at man rådfører seg med energirådgivere før man setter i gang med nye tiltak i boligen. Husk at mange passive tiltak som f.eks. etterisolering av loft og vegg kan gi stor uttelling på både energiforbruket og lommeboken.

4. Tror du Enovatilskuddet kan bidra til at flere iverksetter energitiltak i hjemmet?

Vi håper det. Ved at Enovatilskuddet nå har blitt rettighetsbasert, og man derfor unngår å måtte søke i forkant, tror vi terskelen vil være lavere for å benytte støtteordningen. Vi ser også en del nye og positive tilskudd til denne ordningen, som forhåpentligvis vil være utløsende.

5. Om du ser ti år frem i tid, tror du folk er mer eller mindre opptatt av energibruken i hjemmet?

Vi ser allerede nå en positiv trend. Folk begynner å bli mer bevisst på hva de kjøper og hva de selv forbruker på daglig basis. Folk vil gjerne ta vare på det de har, bruke mindre og ønsker at dette skal være i tråd med både miljø- og klimahensyn. Vi er langt fra kommet i mål, men vi tror helt klart at dette vil ha et økt fokus i årene som kommer. Om 10 år vil vi nok se mange nye løsninger for energieffektivisering på det norske markedet. Vi er likevel avhengig av at myndighetene øker fokuset og tilrettelegger for de som ønsker å bli energismarte.

6. Hva gjør du selv for å spare energi?

Jeg måler hele tiden mitt eget energiforbruk opp mot tidligere måneder og konkurrerer med meg selv til stadighet. Jeg bor i en gammel og godt vedlikeholdt bygård fra tidlig 1900, men dessverre uten vannbårent system og nevneverdig god isolering. Dette gir selvsagt begrensninger når det kommer til oppvarming og en del varmetap, men jeg forsøker likevel å gjøre tiltak hvor jeg selv kan. Jeg mener at man kan komme langt uten at det nødvendigvis skal gå på bekostning av komforten. Tetningslister, LED-pærer og riktig bruk av elektriske apparater står høyt på lista.

Emner

Tags

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef + 47 950 66 565

Relatert materiale

Relaterte nyheter

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.