Gå videre til innhold
6 kjappe om energi i boliger: Forsker Åsne L. Godbolt

Nyhet -

6 kjappe om energi i boliger: Forsker Åsne L. Godbolt

De neste ukene vil vi presentere ulike eksperters syn på energi og energisparing i norske boliger. Er nordmenn opptatt av å spare energi? Hvorfor bør de være opptatt av det? Og hvilke tips har ekspertene til de som ønsker å redusere energibruken sin? Først ut er Åsne Lund Godbolt i SINTEF Byggforsk som har skrevet om temaet i doktoravhandlingen sin.

Forsker Åsne Lund Godbolt, SINTEF Byggforsk

Lund Godbolt har sett nærmere på forbrukernes praksis og holdninger til eget energiforbruk, samt analysert myndighetenes tiltak rettet mot energieffektivisering. Hun er ansatt ved SINTEF Byggforsk som forsker på bærekraftig utvikling av bygg og infrastruktur, og tilbyr spisskompetanse innen arkitektur, bygningsfysikk, forvaltning, drift og vedlikehold.

1. Er norske boligeiere opptatt av energibruk?

Ja, absolutt. Jeg opplever at stadig flere ønsker å gjøre det rette og bidra til å redusere klimaendringene vi står overfor i dag. Å være grønn er ”in” – og det vil det fortsette være. Forskningen min viser at strømprisen spiller en underordnet rolle for folk som er villige til å engasjere seg i energieffektivisering. Miljøbevissthet og klimahensyn ser derimot ut til å være motiverende, i tillegg til økt komfort.

2. Hvorfor bør boligeiere være mer opptatt av det?

Det er viktig at alle prøver å gjøre en innsats for klima. Gulroten kan være at man får en bedre bolig og mulighet til å spare strømkostnader, men hovedargumentet bør nok være at alle har et ansvar for å få ned den samlede energibruken. Jo mindre strøm vi bruker her i Norge, desto mer kan vi eksportere for å erstatte mindre miljøvennlig energikraft i andre land.

3. Hvilke tips har du til boligeiere som ønsker å redusere sitt energiforbruk?

Det er viktig å tenke langsiktig og helhetlig. Skal du pusse opp, så gjør det skikkelig. Engasjer gjerne en energirådgiver som utarbeider en tiltaksplan for boligen din. Ønsker du å bytte kledning, husk å etterisolere samtidig. Bytt gjerne til energivinduer. Ikke glem å senke innetemperaturen når du ikke er hjemme, og bruk strømsparende utstyr.

4. Tror du Enovatilskuddet kan bidra til at flere iverksetter energitiltak i hjemmet?

Jeg håper det. Det at man ikke trenger å søke om støtte på forhånd, kan gjøre terskelen for å gjennomføre energibesparende tiltak lavere. Samtidig er det utrolig viktig å spille på lag med boligeierne; å støtte dem ved å gjøre endring enkelt og attraktivt. Mange forbrukere kan oppleve maktesløshet når de ser sitt energiforbruk i et globalt perspektiv; tiltak i hjemmet kan virke små og meningsløse i den store sammenhengen. Enovatilskuddet sender ut et klart og tydelig signal om at alle energitiltak er viktige.

5. Om du ser ti år frem i tid, tror du folk er mer eller mindre opptatt av energibruken i hjemmet?

Jeg tror at interessen for energieffektivisering vil øke betraktelig de neste årene. Se bare på antall el-biler som kjører på norske veier i dag. Det viser at folk bryr seg om klima og ønsker å bidra. Samtidig fyller el-bilen et slags energieffektivt tomrom; den er et konkret tiltak som er enkelt for folk å gjøre. I årene fremover blir vi nødt til å skape flere energismarte handlingsmuligheter som forbrukerne enkelt kan benytte seg av. Det skal lønne seg å være energismart – både med tanke på klodens ve og vel, bokomforten og lommeboka.

6. Hva gjør du selv for å spare energi?

Jeg bor i et gammelt funkishus fra 1938, så det sier seg selv at potensialet er stort. Så langt er vegger og etasjeskillere etterisolert, vinduer og ytterdør er byttet ut, og vi har installert varmestyringssystem. I tillegg fyrer vi med ved når vi kan, og bruker energieffektivt utstyr.


Emner

Tags

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef + 47 950 66 565

Relatert materiale

Relaterte nyheter

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.