Gå videre til innhold
6 kjappe om energi i boliger: Fagsjef Knut Olav Knudsen i VVS-Foreningen

Nyhet -

6 kjappe om energi i boliger: Fagsjef Knut Olav Knudsen i VVS-Foreningen

Enova presenterer ulike eksperters syn på energi og energisparing i norske boliger. Er nordmenn opptatt av å spare energi? Hvorfor bør de være opptatt av det? Og hvilke tips har ekspertene til de som ønsker å redusere energibruken sin? Denne uka tar vi en prat med en ordentlig entusiast.

Fagsjef Knut Olav Knudsen, Norsk VVS Energi- og Miljøteknisk Forening

Norsk VVS Energi- og Miljøteknisk Forening (VVS-Foreningen) er en ideell organisasjon for fagfolk som jobber med ventilasjon og inneklima i bygg. Organisasjonen har som hovedmål å øke det faglige fokuset i bransjen og blant sine 4 000 medlemmer, samt å skape gode møteplasser for fagpersoner i ulike ledd av bransjen.

1. Er norske boligeiere opptatt av energibruk?

Folk flest tar energieffektivisering på alvor, men ikke nødvendigvis fordi de bryr seg så mye om klima. Mange er opptatt av det økonomiske aspektet ved energieffektivisering, det at man kan spare penger ved å redusere energibruken. Mange er også opptatt av bokomfort, og det er nok den aller viktigste årsaken. Deretter kommer hensyn til miljø og klima.

2. Hvorfor bør boligeiere være mer opptatt av det?

Hvis vi ser på energibruken globalt, kommer den til å bli knapp i årene som kommer fordi vi blir stadig flere og flere. I Norge har vi så langt vært heldige med lave strømpriser, men det tror jeg vil endre seg raskt. Jeg tror at boligeiere vil bli ”tvunget” til å tenke på energieffektivisering og miljø i årene som kommer gjennom bl.a. strengere forskriftskrav til nybygg og rehabilitering.

3. Hvilke tips har du til boligeiere som ønsker å redusere sitt energiforbruk?

Først må man finne ut om man er en storforbruker eller ikke. Det er viktig å få en god oversikt over energiforbruket sitt og se hvordan man ligger an sammenlignet med gjennomsnittet. Når man har oversikten, er det lettere å iverksette riktige energibesparende tiltak. Visste du for eksempel at hvis man skrur ned temperaturen til 15 grader når man er på jobb, kan man redusere det totale energiforbruket i boligen med 20 %. Installering av en luft til luft-varmepumpe er også en glimrende investering.

4. Tror du Enovatilskuddet kan bidra til at flere iverksetter energitiltak i hjemmet?

Jeg er helt overbevist om det. Den nye tilskuddsordningen er mye bedre enn den gamle. Først og fremst kan man nå få støtte til flere tiltak, samtidig som selve støtten har blitt betydelig høyere. I tillegg har prosessen blitt forenklet. Tidligere oppfattet mange at det var tidskrevende å søke om støtte før man skulle i gang med rehabiliteringen. Nå kan man få tilbake penger etter at tiltaket er gjennomført.

5. Om du ser ti år frem i tid, tror du folk er mer eller mindre opptatt av energibruken i hjemmet?

Jeg håper at folk er mer opptatt av miljø om ti år enn det de er i dag. Jeg tror at myndighetene vil stramme inn regler for både nybygg og gamle bygg, og at strømprisene kommer til å gå opp. Med andre ord vil det bli mye dyrere å la være å tenke på energieffektivisering i fremtiden.

6. Hva gjør du selv for å spare energi?

Nå er jeg i ferd med å installere en ny varmepumpe i huset samt en vedovn med vannkappe. I tillegg vil et splitter nytt solfangeranlegg komme på plass om ikke så lenge. Det koster mer enn det smaker, men jeg gjør det for å få bedre bokomfort og for å tilegne meg ny kunnskap. Jeg har jobbet i bransjen i mange år og er nok spesielt interessert i faget.


Emner

Tags

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef + 47 950 66 565

Relatert materiale

Relaterte nyheter

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.