Gå videre til innhold
6 kjappe om energi i boliger: Bygg- og norgesmester Margarita Håland

Nyhet -

6 kjappe om energi i boliger: Bygg- og norgesmester Margarita Håland

Enova presenterer ulike eksperters syn på energi og energisparing i norske boliger. Er nordmenn opptatt av å spare energi? Hvorfor bør de være opptatt av det? Og hvilke tips har ekspertene til de som ønsker å redusere energibruken sin? Denne uka er det energirådgiver og norgesmester i kickboksing Margarita Håland som kommer med hardtslående argument.

Håland jobber i Byhus AS  - en byggmesterbedrift i Bergen med 12 tømrere. To av tømrerne er også energirådgivere. Selskapets virksomhet er oppføring og ombygging av bygg innen bolig og næring. Byhus er tilknyttet HUS Gruppen.

Byggmester, energirådgiver og norgesmester i kickboksing, Margarita Håland, Byhus AS

1. Er norske boligeiere opptatt av energibruk?

Ja, det vil jeg si. Jeg opplever at bokomfort er den aller viktigste årsaken til energieffektivisering, mens strømkostnadene kommer som nest viktigste argument. Jeg ser også at stadig flere blir opptatt av miljø og klima. Bare det siste året har interessen for energibesparende løsninger økt betraktelig.

2. Hvorfor bør boligeiere være mer opptatt av det?

Det er viktig å ta klimautfordringene på alvor og tenke på de som kommer etter oss. Det vil si at alle kan bidra til å redusere den totale energibruken og dermed også det totale utslippet.

3. Hvilke tips har du til boligeiere som ønsker å redusere sitt energiforbruk?

Det finnes mange gode og enkle energibesparende tiltak som man kan ta i bruk. Senk innetemperaturen i rom du ikke bruker mye. Det er for eksempel både smart og behagelig å ha det kjølig på soverommet. Dårlige vinduer er ofte hovedårsaken til at varmen forsvinner raskt. Isolasjon i vegger og tak er også viktig, spesielt for eldre boliger. Velg fornybare varmekilder. Det fører med seg store engangsutgifter, men er lønnsomt på sikt.

4. Tror du Enovatilskuddet kan bidra til at flere iverksetter energitiltak i hjemmet?

Den nye ordningen gjør at det er mye lettere for folk å få støtte til flere kostbare energitiltak. Mange dropper ofte å søke om støtte på forhånd hvis det stilles store krav til søkeren. Jo enklere det er å få tilbake penger, desto flere vil være interessert i støtteordningen.

5. Om du ser ti år frem i tid, tror du folk er mer eller mindre opptatt av energibruken i hjemmet?

Jeg føler at interessen for energieffektivisering og miljøvennlige oppvarmingsløsninger blir stadig større. Det skyldes flere ting. Jeg tror at flere begynner å ta klimautfordringene vi står overfor på alvor og ønsker å bidra til å redusere det samlede klimagassutslippet. I tillegg blir Enovatilskuddet mer kjent blant boligeiere, noe som gjør at terskelen for å komme i gang med større rehabiliterings- og oppgraderingsprosjekter blir litt lavere.

6. Hva gjør du selv for å spare energi?

Jeg prøver bl.a. å bruke lite strøm til oppvarming. Personlig trives jeg godt med en innetemperatur på 18 grader. Jeg vurderer også å kjøpe en hybrid- eller elbil.


Emner

Tags

Regions

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef + 47 950 66 565

Relatert materiale

Relaterte nyheter

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.