Gå videre til innhold
Tor Brekke portrett

Bilde -

Tor Brekke portrett

  • Lisens: Bruk i media
  • Filformat: .jpg
  • Størrelse: 7360 x 4912, 22.4 MB
Last ned

Emner


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet.

Pressekontakt

Tor Brekke

Tor Brekke

Seniorrådgiver 902 96 172