Gå videre til innhold
Øyvind Leistad portrett

Bilde -

Øyvind Leistad portrett

  • Lisens: Bruk i media
  • Filformat: .jpg
  • Størrelse: 7360 x 4912, 21.8 MB
Last ned

Emner


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet.

Pressekontakt

Øyvind Leistad

Øyvind Leistad

Markedsdirektør 995 18 008

Relaterte nyheter