Gå videre til innhold
Nils Kristian Nakstad 2

Bilde -

Nils Kristian Nakstad 2

  • Lisens: Bruk i media
  • Filformat: .jpg
  • Størrelse: 1512 x 1008, 777 KB
Last ned

Emner


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet.

Pressekontakt

Nils Kristian Nakstad

Nils Kristian Nakstad

Administrerende direktør 906 04 334