Gå videre til innhold
Barnwell, Fjeld og Fladseth

Bilde -

Barnwell, Fjeld og Fladseth

At det er mulig å få Enova-tilskudd også til helt nye boliger, er ukjent for mange. Christian Fladseth i Moss(t.h.) ble oppmerksom på muligheten, og mottok nylig 10.000 kroner. Her er han sammen med markedssjef Anna Barnwell i Enova og salgs- og markedsansvarlig Espen Fjeld i Trysilhus. (
  • Lisens: Creative Commons navngivelse
  • Kreditering: Torbjørn Tandberg
  • Filformat: .jpg
  • Størrelse: 4699 x 3128, 1.39 MB
Last ned

Emner

Tags

Regioner


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet.

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Kommunikasjonssjef + 47 950 66 565
Espen Sletvold

Espen Sletvold

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 971 28 188
Arne Morten Lundhaug Johnsen

Arne Morten Lundhaug Johnsen

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver 91685896
Daniel Milford Flathagen

Daniel Milford Flathagen

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 911 73 700
Tonje Foss

Tonje Foss

Pressekontakt Strategidirektør +47 996 10 116

Relaterte nyheter