Gå videre til innhold
Radisson Blu Royal Hotel i Stavanger
Radisson Blu Royal Hotel i Stavanger

Frokostmøte om omstilling og innovasjon

Dato 20 september 2017 08:00 – 10:00

Sted Radisson Blu Royal Hotel, møterom Konsulen, Løkkeveien 26, Stavanger

For at Norge skal kunne kutte sine utslipp og samtidig videreutvikle dagens velferdssamfunn, kreves en betydelig og effektiv omstilling – en livskraftig forandring. Er Stavanger-regionen og næringslivet rustet for omstillingen? Hvilke steg er man allerede i ferd med å ta – og hva gjenstår?

Hvordan kan Stavanger-regionen ta steget inn i lavutslippssamfunnet?

Vi inviterer til gratis frokostmøte hvor det blir innlegg fra Enova, NHO Rogaland, Statoil, Kolumbus og Smedvig, etterfulgt av politisk debatt ledet av Tom Hetland.

Frokost serveres fra kl. 08:00. Programmet starter 08:30.

Meld deg på her innen mandag 18. september.

Emner

Tags


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet.

Pressekontakt

Daniel Milford Flathagen

Daniel Milford Flathagen

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 911 73 700