Gå videre til innhold
Enovakonferansen 2016: Det grønne gullet

Enovakonferansen 2016: Det grønne gullet

Dato 26 januar 2016 09:30 – 27 januar 2016 16:00

Sted Clarion Hotel & Congress Trondheim

Enovakonferansen er den viktigste møteplassen for nye energi- og klimaløsninger. Les mer og meld deg på konferansens hjemmeside: enova.no/enovakonferansen

Emner

Tags


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet.

Pressekontakt

Espen Sletvold

Espen Sletvold

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 971 28 188
Torill Schjetne

Torill Schjetne

Arrangementsansvarlig 930 38 207

Relaterte nyheter