Gå videre til innhold
Dialogmøte om ladeinfrastruktur

Dialogmøte om ladeinfrastruktur

Dato 19 august 2015 09:00 – 12:00

Sted Park Inn, Oslo Airport

Enova inviterer leverandører til dialogmøte for å få innspill om egenskaper og tidsplan for kommende utlysinger av konkurranser for etablering av ladeinfrastruktur. 09.00: Velkommen 09.15: Enovas ladestrategi og planer for utlysninger 09.30: Innspill til utlysningene 12.00–: En-til-en-møter ved behov (meldes inn på forhånd). Påmelding innen 14.8. kl. 14:00 til konrad.putz@enova.no.

Emner

Tags


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet.

Pressekontakt

Daniel Milford Flathagen

Daniel Milford Flathagen

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 911 73 700

Relatert materiale

Relaterte nyheter