Gå videre til innhold
Energi- og klimakartlegging havbruk_210520

Dokument -

Energi- og klimakartlegging havbruk_210520

Asplan Viak har sammen med SINTEF Ocean laget en studie for Enova som ser på potensiale for omstilling og kutt i klimagasser fra norsk oppdrettsnæring. Studien setter opp tre ulike retninger for hvordan næringen kan vokse og hvordan produksjonen kan gjennomføres fram mot 2030 og 2050.
  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Filformat: .pdf
Last ned

Emner

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Kommunikasjonssjef + 47 950 66 565
Tonje Foss

Tonje Foss

Pressekontakt Strategidirektør +47 996 10 116