Gå videre til innhold

Kontakter

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef +47 950 66 565
Vidar Pedersen

Vidar Pedersen

Direktør for strategi (konst.), leder kommunikasjon og markedsføring 982 32 599
Astrid Lilliestråle

Astrid Lilliestråle

Direktør for marked 918 97 670
Øyvind Leistad

Øyvind Leistad

Markedsdirektør 995 18 008
Nils Kristian Nakstad

Nils Kristian Nakstad

Administrerende direktør 906 04 334
Mona Kvaale

Mona Kvaale

Seniorrådgiver +47-934 26 949
Arve Solheim

Arve Solheim

Markedssjef prosessindustri og karbonfangst +47 982 83 966
Oskar Gärdeman

Oskar Gärdeman

Markedssjef vare- og energiproduksjon 405 52 716
Anna Barnwell

Anna Barnwell

Markedssjef tjenesteyting og sluttbruk 467 74 194
Gunnel Fottland

Gunnel Fottland

Markedssjef transport +47 951 15 596
Marit Sandbakk

Marit Sandbakk

Seniorrådgiver 470 12 326
Anita Fossdal

Anita Fossdal

Seniorrådgiver Prosessindustri og karbonfangst +47 982 43 961
Petter Hersleth

Petter Hersleth

Leder for strategi og forretningsutvikling +47 951 15 449
Arne Morten Lundhaug Johnsen

Arne Morten Lundhaug Johnsen

Senior kommunikasjonsrådgiver 91685896
Torill Schjetne

Torill Schjetne

Arrangementsansvarlig Enovakonferansen og andre arrangementer 930 38 207
Tor Brekke

Tor Brekke

Seniorrådgiver Bolig 902 96 172
Mona Kvåle

Mona Kvåle

Kommunikasjonsrådgiver 934 26 949
Merete Knain

Merete Knain

Seniorrådgiver Anlegg 952 02 771
Monica Berner

Monica Berner

Seniorrådgiver +47 907 41 087
Reidun Svarva

Reidun Svarva

Forretningsutvikler 95785394
Jo-Kristian Stræte Røttereng

Jo-Kristian Stræte Røttereng

Seniorrådgiver 419 07 430
Ståle Kvernrød

Ståle Kvernrød

Seniorrådgiver 908 42 932
Fredrik Bengtsen

Fredrik Bengtsen

Markedsrådgiver 936 74 046
Knut Granlund

Knut Granlund

Seniorrådgiver Prosessindustri og karbonfangst 997 03 766
Jan Peter Amundal

Jan Peter Amundal

Senior markedsrådgiver 92859509
Anton Sjökvist

Anton Sjökvist

Rådgiver Innovative prosjekter/ny teknologi 959 62 409
Leila Asdal Danielsen

Leila Asdal Danielsen

Press officer +47 902 12 169
Roar Hugnes

Roar Hugnes

Senior markedsrådgiver Vare- og energiproduksjon 930 83 442
Trond Bratsberg

Trond Bratsberg

Senior markedsrådgiver Vare- og energiproduksjon 456 64 720
Marie Tranaas Skjærvik

Marie Tranaas Skjærvik

Områdeleder landtransport Landtransport 41147026
Rune Holmen

Rune Holmen

Områdeleder, sjøtransport Sjøtransport 92640927
Daniel Engelhart-WIlloch

Daniel Engelhart-WIlloch

VP Industry and Government Affairs +47 481 28 045

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.