Gå videre til innhold

Kontakter

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef + 47 950 66 565
Tonje Foss

Tonje Foss

Pressekontakt Strategidirektør +47 996 10 116
Øyvind Leistad

Øyvind Leistad

Markedsdirektør 995 18 008
Nils Kristian Nakstad

Nils Kristian Nakstad

Administrerende direktør 906 04 334
Astrid Lilliestråle

Astrid Lilliestråle

Direktør Virksomhetsstyring 918 97 670
Marit Sandbakk

Marit Sandbakk

Seniorrådgiver 470 12 326
Oskar Gärdeman

Oskar Gärdeman

Markedssjef industri 405 52 716
Arve Solheim

Arve Solheim

Markedssjef Nye markeder +47 982 83 966
Anna Barnwell

Anna Barnwell

Markedssjef energisystem, bygg og bolig 467 74 194
Gunnel Fottland

Gunnel Fottland

Markedssjef transport +47 951 15 596
Sigmund Størset

Sigmund Størset

Seniorrådgiver Nye markeder - hydrogen +47 986 11 167
Anita Fossdal

Anita Fossdal

Seniorrådgiver Nye markeder +47 982 43 961
Petter Hersleth

Petter Hersleth

Leder for strategi og forretningsutvikling +47 951 15 449
Arne Morten Lundhaug Johnsen

Arne Morten Lundhaug Johnsen

Senior kommunikasjonsrådgiver 91685896
Torill Schjetne

Torill Schjetne

Arrangementsansvarlig Enovakonferansen og andre arrangementer 930 38 207
Tor Brekke

Tor Brekke

Seniorrådgiver Bolig 902 96 172
Merete Knain

Merete Knain

Seniorrådgiver Anlegg 952 02 771
Monica Berner

Monica Berner

Seniorrådgiver +47 907 41 087

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.