Gå videre til innhold
Nye veier til et bedre hjem

Blogginnlegg -

Nye veier til et bedre hjem

Byggenæringens landsforbund (BNL) uttrykker i Dagens Næringsliv 11.02 skuffelse over at ingen bygningsmessige tiltak inngår i Enovatilskuddet. BNL er bekymret for at boligeiere som gjør energitiltak som gir penger tilbake, "fortsatt vil fyre for kråka".

Innenfor rammene for Enovatilskuddet har vi vært nødt til å gjøre noen prioriteringer. For å oppnå størst effekt av midlene, har vi valgt å støtte løsninger som vil utløse nye tiltak i hjemmet, heller enn å støtte tiltak som allerede gjøres i stort omfang. Norske husholdninger bruker årlig 60 mrd kroner på rehabilitering og oppussing, deriblant etterisolering. Dette markedet klarer seg selv.

Kunnskap er også viktig for å få fart på energieffektiviseringen av norske boliger. Derfor er energirådgivning ett av tiltakene som inngår i Enovatilskuddet. En energirådgiver lager en oversikt over hvilke tiltak som gir resultater for den enkelte bolig.

Enova er glad for at BNL har energieffektivisering høyt på agendaen, og at de trekker fram hvor viktig det er å redusere varmebehovet i norske husholdninger. Det betyr ikke at de tiltakene som  inngår i Enovatilskuddet er mindre viktige. Enovatilskuddet gir boligeierne nye veier til et bedre hjem, samtidig som de gjør en innsats for klimaet og styrker forsyningssikkerheten.

Eiliv Flakne, kommunikasjonssjef i Enova

Emner

Tags

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef + 47 950 66 565

Relatert materiale

Relaterte nyheter

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.