Gå videre til innhold

Siste nytt

Sosiale medier

@solves Med et økende antall biler øker også lønnsomheten og attraktiviteten, og det langsiktige målet må være at d… https://t.co/xfSFffDc2G

Skal biogass bli en mer konkurransedyktig teknologi må produksjonskostnadene ned. Renevos innovative anlegg kan bid… https://t.co/Dms2YzMPnm

@solves Vårt mål med satsingen er å få opp et grunnleggende ladenettverk som kan skape en etterspørsel som markedet… https://t.co/tXLctDRMG7

Enova | Webinar om Enovas fovaltning av Innovasjonsfondet

Enova | Webinar om Enovas fovaltning av Innovasjonsfondet

Enova | Webinar om Enovas forvaltning av Innovasjonsfondet

Enova | Webinar om Enovas forvaltning av Innovasjonsfondet

3P Guarantee | Kjell Hantho, Hantho Energy AS

3P Guarantee | Kjell Hantho, Hantho Energy AS

WEBINAR - Pilotering av ny energi- og klimateknologi

WEBINAR - Pilotering av ny energi- og klimateknologi

WEBINAR - Energi og klimasatsinger i industrien

WEBINAR - Energi og klimasatsinger i industrien

Webinar - Energi og klimasatsinger i industrien - Presentasjon søknadsskjema m/Trond Bratsberg

Webinar - Energi og klimasatsinger i industrien - Presentasjon søknadsskjema m/Trond Bratsberg

Webinar - Energi og klimasatsinger i industrien - Presentasjon av program m/Marit Sandbakk

Webinar - Energi og klimasatsinger i industrien - Presentasjon av program m/Marit Sandbakk

Webinar - Energi- og klimasatsinger i industrien

Webinar - Energi- og klimasatsinger i industrien

Webinar - Pilotering av ny energi- og klimateknologi

Webinar - Pilotering av ny energi- og klimateknologi

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Kommunikasjonssjef + 47 950 66 565
Espen Sletvold

Espen Sletvold

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 971 28 188
Arne Morten Lundhaug Johnsen

Arne Morten Lundhaug Johnsen

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver 91685896
Daniel Milford Flathagen

Daniel Milford Flathagen

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 911 73 700
Tonje Foss

Tonje Foss

Pressekontakt Strategidirektør +47 996 10 116

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.