Gå videre til innhold

Siste nytt

Enovas siste søknadsrunde for biogass i transportsektoren gir en dobling av antall fyllestasjoner for biogass og over 120 nye biogasskjøretøy på norske veier. Foto: Enova

Dobling av antall fyllestasjoner for biogass og over 120 nye biogasskjøretøy på norske veier

Enovas siste søknadsrunde for biogass i transportsektoren gir en dobling av antall fyllestasjoner for biogass og over 120 nye biogasskjøretøy på norske veier. 14 nye stasjoner får 83 millioner kroner i støtte fra Enova og i tillegg støttes 120 biogasskjøretøy med 21 millioner kroner. Fra nå av overlater Enova til markedet å bygge ut fyllestasjoner på kommersielle vilkår videre.

Sosiale medier

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef 950 66 565

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.