Presserom

Til enova.no
Følg Enova SF

Kontaktpersoner

 • Markeds- og utviklingsdirektør
 • oyzmvibcndnd.ljveisistttadzd@emwnoouvaak.npeogm
 • 995 18 008

 • Strategisjef
 • petbttgxerol.hlkereyslfkettch@hgencxovmla.cynogh
 • +47 951 15 449

 • Utviklingssjef
 • Energiforsyning og sluttbruk
 • gufqnnflelnt.fjaotubtlvbanddd@xfennsovypa.uznoje
 • +47 951 15 596

 • Seniorrådgiver yrkesbygg
 • Bygg
 • makdgnjgi.affoddssyhbakakkoeensw@ebvnoplvaky.nmcovq

 • Seniorrådgiver
 • Bygg og energisystem
 • anaxderrrsty.sgcolqqemip@egmnodavaiy.nozoni
 • 479 01 109