Presserom

Til enova.no
Følg Enova SF

Dokumenter

Strategi for ladestasjoner og infrastruktur for elbil

Strategien ble overlevert regjeringen ved Olje- og energidepartementet 29. juni 2015.

Evaluering av Enovas passivhusprogram

Evaluering av Enovas passivhusprogram

Dokumenter   •   18-05-2015 13:37 CEST

IEA Bioenergy Task 40 – Country report 2013 for Norway

Rapport utarbeidet av NMBU på oppdrag for Enova. Rapporten inngår i arbeidet til det internasjonale energibyrået IEAs arbeidsgruppe Bioenergy Task 40, hvor Enova er involvert.

Resultat- og aktivitetsrapport 2014

Resultat- og aktivitetsrapport 2014

Dokumenter   •   27-02-2015 14:19 CET

Tillegg til avtalen mellom OED og Enova

Tillegg til avtalen mellom OED og Enova

Dokumenter   •   30-01-2015 14:17 CET

Oversikt over skolene som har brukt Enovas energiutfordring. Listen er sortert etter kommune.

Markedsutviklingen 2013

Markedsutviklingen 2013

Dokumenter   •   22-12-2014 10:36 CET

Markedsrapporten er et supplement til Enovas resultatrapport (lenke). Mens resultatrapporten ser på Enovas direkte bidrag i form av støttebeløp og energiresultater, ser denne rapporten på om markedene som helhet utvikler seg i tråd med Enovas mål.

Enovatilskuddet: Kort om tiltakene

Dokumenter   •   17-12-2014 18:45 CET

Her finner du en kort presentasjon av de tiltakene som støttes gjennom Enovatilskuddet,

Samarbeid om Grønn Vekst

Samarbeid om Grønn Vekst

Dokumenter   •   26-08-2014 15:53 CEST

Samarbeidsavtalen mellom Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge, Enova og Transnova om grønn vekst.

Enovas resultat- og aktivitetsrapport 2013