Presserom

Til enova.no
Følg Enova SF

Kontaktpersoner

 • Markedssjef transport
 • asqptriwidng.lqnillxliybesxptrszalafe@mfensuovaaa.rrnozv
 • 918 97 670

 • Seniorrådgiver
 • Bygg og energisystem
 • anhhdehxrsgj.sgoolshemsj@etqnogrvapu.nowoum
 • 479 01 109

 • Utviklingssjef
 • Energiforsyning og sluttbruk
 • gurqnnidelov.fkeotrqtluuanrpd@zhentyovina.yanosv
 • +47 951 15 596

 • Seniorrådgiver yrkesbygg
 • Bygg
 • maaggndgi.vrfoqnsserbaejkkkwennh@eipnognvarv.ncnobl

 • Seniorrådgiver
 • monaniilcaop.bkuernvnemor@gdenqvovhia.kynooz
 • +47 907 41 087

 • Konstituert strategidirektør
 • pesdttytersv.hkfervbsljbetqbh@okennxovmca.jpnoof
 • +47 951 15 449

 • Pressekontakt
 • Kommunikasjonsrådgiver
 • dadbnilkelbn.mgrilqcfodxrdbf.fcvlaskthgjagpnenpr@ewanoepvavu.nvmovz
 • +47 911 73 700

 • Seniorrådgiver
 • Strategi og internasjonalt
 • lemjnasw.pxvedibermksektn@rcenfeovsea.nxnobm
 • 997 12 655

 • Seniorrådgiver
 • Anlegg
 • medurecitehq.khynabeinmx@ezsnojivawd.nsjoxi
 • 952 02 771