Presserom

Til enova.no
Følg Enova SF

Kontaktpersoner

 • Seniorrådgiver
 • Bygg og energisystem
 • anvbdehirsoq.strolsuemkv@edjnossvakx.nveokx
 • 479 01 109

 • Strategi- og kommunikasjonsdirektør
 • strpeicjn.mbingvgeza.luziaufsjhzo@wzennzovtxa.vgnovx
 • +47 464 02 353

 • Utviklingssjef
 • Energiforsyning og sluttbruk
 • gucdnnxcelzn.fmyothjtlltanvjd@bwenyuovsea.iunouf
 • +47 951 15 596

 • Seniorrådgiver yrkesbygg
 • Bygg
 • mavygnmci.imfovsssthbaowkktgenqo@eoynocrvasf.njwopa

 • Seniorrådgiver
 • mojininucapl.bueergzneklr@hdennmovkha.spnoip
 • +47 907 41 087

 • Strategisjef og markedssjef
 • pevmttsderyw.hvserczslgbetqoh@tlenlmovhqa.ufnobq
 • +47 951 15 449

 • Pressekontakt
 • Kommunikasjonsrådgiver
 • dazfnixwelxt.mmoilcifoedrdhe.flrlayqthmfagfuenwv@ekhnoksvaza.neeoyt
 • +47 911 73 700

 • Seniorrådgiver
 • Strategi og internasjonalt
 • leffnamy.pwyedkoeradsemzn@cjenhwovmfa.hgnoxe
 • 997 12 655

 • Seniorrådgiver
 • anxanedn.mgvarzsiedf.abebeuplgfgaapsrdjn@eqfnovzvauw.nreojz
 • 474 52 292