Presserom

Til enova.no
Følg Enova SF

Kontaktpersoner

 • Markedssjef transport
 • asertryzidwu.lxhilcblirqesiytrwoalyye@gpenieovzna.xxnoll
 • 918 97 670

 • Seniorrådgiver
 • Bygg og energisystem
 • anfxdeggrsld.snjolapemps@euznobvvaml.nrnojt
 • 479 01 109

 • Strategi- og kommunikasjonsdirektør
 • stqgeiczn.xwinzggevs.latiamisjcho@hnennkovcya.osnozv
 • +47 464 02 353

 • Utviklingssjef
 • Energiforsyning og sluttbruk
 • gucqnnrqelhc.fvhottptlobandjd@jbenuiovwra.vcnolv
 • +47 951 15 596

 • Seniorrådgiver yrkesbygg
 • Bygg
 • mazbgnzvi.rtfokxssdtbatekkkbennm@excnongvawu.nuuokl

 • Seniorrådgiver
 • moxhnidncagc.bhcerrqnesnr@boenqmoviha.qanokq
 • +47 907 41 087

 • Strategisjef
 • petltttmerxd.hrkerqqslkcetjnh@wienhzovvga.ylnotw
 • +47 951 15 449

 • Pressekontakt
 • Kommunikasjonsrådgiver
 • daxznivmelva.mbnilrcfoqyrdvo.fualairthtwagccenjy@eftnoeivalz.ncsowe
 • +47 911 73 700

 • Seniorrådgiver
 • Strategi og internasjonalt
 • lewznakb.pleednserjvsecdn@wienilovvja.ctnocj
 • 997 12 655