Presserom

Til enova.no
Følg Enova SF

Tags

bolig

bygg

industri

transport

varme

anlegg

energi- og klimateknologi

  • Utviklingsdirektør
  • oyvind.leistad@enova.no
  • 995 18 008

  • Strategisjef
  • petter.hersleth@enova.no
  • +47 951 15 449

  • Utviklingssjef
  • Energiforsyning og sluttbruk
  • gunnel.fottland@enova.no
  • +47 951 15 596