Presserom

Til enova.no
Følg Enova SF

Tags

bolig og forbruker

bygg og eiendom

industri og anlegg

transport

energisystem

energi- og klimateknologi

  • Markeds- og utviklingsdirektør
  • oyvind.leistad@enova.no
  • 995 18 008

  • Markedssjef industri
  • osakkannr.gahbrdemuman@ejhnovjva.no
  • 405 52 716

  • Strategisjef
  • vewmkvwjpemjestnszttajbber.hgzersljietcloph@wybrnnenacova.tgno
  • +47 951 15 449