Presserom

Til enova.no
Følg Enova SF

Tags

bolig og forbruker

bygg og eiendom

industri og anlegg

transport

energisystem

energi- og klimateknologi

  • Utviklingsdirektør og konstituert markedsdirektør
  • ekoyvixpslndxawycx.lbcpchnypeiyestadcoqx@enouhhdvaso.no
  • 995 18 008

  • Markedssjef industri
  • oskahogwr.gardjbeman@eifwlgcnoswplpwsiwcva.ndqiinno
  • 405 52 716

  • Strategisjef
  • petter.hersleth@enova.no
  • +47 951 15 449