Presserom

Til enova.no
Følg Enova SF

Tags

bolig og forbruker

bygg og eiendom

industri og anlegg

transport

energisystem

energi- og klimateknologi

 • Utviklingsdirektør og konstituert markedsdirektør
 • oyvind.leistad@enova.no
 • 995 18 008

 • Markedssjef industri
 • oskar.gardeman@enova.no
 • 405 52 716

 • Strategisjef
 • petter.hersleth@enova.no
 • +47 951 15 449

 • Utviklingssjef
 • Industri, transport og ny teknologi
 • runeyeonqr.hddkooyolamdzzgwfxqmexkafn@enfiova.no
 • +47 926 40 927