Presserom

Til enova.no
Følg Enova SF

Tags

bolig og forbruker

bygg og eiendom

industri og anlegg

transport

energisystem

energi- og klimateknologi

 • Utviklingsdirektør og konstituert markedsdirektør
 • oyvind.leistad@enova.no
 • 995 18 008

 • Strategisjef
 • petter.hersleth@enova.no
 • +47 951 15 449

 • Utviklingssjef
 • Energiforsyning og sluttbruk
 • gunnel.fottland@enova.no
 • +47 951 15 596

 • Seniorrådgiver yrkesbygg
 • Bygg
 • ekmagnsyi.sfmqfossbadskkevsgen@ebxguqowknznkgmnova.nmjxwodo

 • Seniorrådgiver
 • Bygg og energisystem
 • vlxupvanrpbzhglqvsimders.solyeem@enojmva.no
 • 479 01 109