Presserom

Til enova.no
Følg Enova SF

Tags

bolig og forbruker

bygg og eiendom

industri og anlegg

transport

energisystem

energi- og klimateknologi

 • Markeds- og utviklingsdirektør
 • oyvind.leistad@enova.no
 • 995 18 008

 • Utviklingssjef
 • Energiforsyning og sluttbruk
 • oknjpjgunnjsel.futotbjtlukwhfyandxocd@zcuowtzienoveba.iuno
 • +47 951 15 596

 • Seniorrådgiver
 • Bolig
 • tor.brekke@enova.no
 • 902 96 172